Ebelik

Genel Bilgi

  • Ebelik, kadın sağlığı, doğum ve yenidoğan bakımı alanlarında uzmanlaşmış bir sağlık hizmeti disiplinidir. Ebelik bölümü öğrencileri, sağlıklı kadınların normal gebelik ve doğum süreçlerini yönetme, riskli gebelikleri tespit etme ve uygun bakımı sağlama, yenidoğan bakımını sunma, aile planlaması ve kadın sağlığı hizmetlerinde rehberlik etme yeteneği kazanır.
  • Ebelik lisans programı 4 yıl (8 sömestr) sürer ve bir dizi teorik ve pratik dersi kapsar. Bu dersler genellikle kadın sağlığı, gebelik, doğum, yenidoğan bakımı, cinsel sağlık, aile planlaması, genel tıp bilgisi (anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji vb.) ve profesyonel uygulama üzerine odaklanır.

  • Ebelik eğitiminin amacı, öğrencilere geniş kapsamlı sağlık bakım hizmetleri sağlama, kadınların ve yenidoğanların bakımını planlama ve uygulama, ebelik rolünü ve sorumluluklarını etik ve yasal çerçevede uygulama becerisi kazandırmaktır.
  • Ebelik mezunları, hastanelerde, doğum merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, kadın sağlığı kliniklerinde ve ev doğum hizmetlerinde çalışabilirler. Ayrıca, ebelik mezunları, üst düzey eğitim yoluyla uzmanlaşma veya akademik kariyer yollarını da seçebilirler.

× WhatsApp