Eczacılık Fakültesi

Genel Bilgi

  • Eczacılık fakültesi, ilaçların üretimi, dağıtımı, kullanımı ve etkileri üzerine eğitim veren akademik bir birimdir. Eczacılık fakültesinde öğrencilere farmasötik bilimlerin temelleri, ilaç kimyası, farmakoloji, farmasötik teknoloji, klinik farmakoloji, ilaç etkileşimleri, farmakovijilans, eczacılık hukuku ve etik gibi alanlarda geniş kapsamlı bir eğitim sunulur.

  • Eczacılık fakültesi programı beş yıl süren lisans düzeyinde bir eğitimi içerir. Öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra laboratuvar çalışmaları, stajlar ve klinik uygulamalarla da aktif olarak eğitim alırlar. Bu süreçte öğrenciler, ilaçların hazırlanması, dozlama, yan etkileri ve ilaç etkileşimleri gibi konularda pratik deneyim kazanırlar.

  • Eczacılık fakültesi mezunları, eczanelerde, hastanelerde, ilaç endüstrisinde, akademik kurumlarda, kamu sağlık kurumlarında ve ilaç regülasyon otoritelerinde çalışma imkanına sahiptir. Eczacılık mezunları, ilaç kullanımı ve etkileri konusunda danışmanlık yapabilir, ilaçları doğru şekilde hazırlayabilir ve farmasötik araştırmalarda yer alabilirler.

  • Eczacılık fakültesi öğrencileri, ilaçlar ve sağlıkla ilgili bilimsel araştırmalar yapma fırsatı bulurlar. Ayrıca, toplum sağlığına katkıda bulunmak, ilaç kullanımının etkin ve güvenli olmasını sağlamak, ilaçların kalite kontrolünü yapmak gibi önemli roller üstlenirler.

  • Eczacılık fakültesi, sağlık sektöründe önemli bir rol oynayan ve toplumun sağlığını koruma ve iyileştirme amacı güden nitelikli eczacıların yetişmesine katkıda bulunan önemli bir eğitim kurumudur.

× WhatsApp