Enerji Mühendisliği

ENERJİ mühendisliği

1. Yıl:
– Genel Kimya
– Genel Fizik
– Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler
– Genel Biyoloji
– Programlama ve Bilgisayar Mühendisliği
– Genel Mühendislik İlkeleri
– İngilizce/Dil Dersi

2. Yıl:
– Termodinamik
– Akışkanlar Mekaniği
– Elektrik Devreleri ve Elektronik
– Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
– Sayısal Yöntemler
– İstatistik ve Olasılık
– Sistem Analizi ve Tasarımı
– Sosyal Bilimler Seçmeli Dersi

3. Yıl:
– Enerji Dönüşüm Sistemleri
– Enerji Verimliliği ve Yönetimi
– Elektrik Enerjisi Dağıtımı ve Kontrolü
– Yenilenebilir Enerji Kaynakları
– Enerji Depolama Sistemleri
– Enerji Ekonomisi ve Politikaları
– Enerji Proje Yönetimi
– Teknik İngilizce

4. Yıl:
– Enerji Planlaması ve Modelleme
– Güç Sistemleri Analizi
– Enerji Mühendisliği Laboratuvarı
– Çevresel Etkiler ve Sürdürülebilirlik
– Mesleki Etik ve Sorumluluk
– Bitirme Projesi
– Seçmeli Dersler (Alanlar arası, İşletme, İletişim, vb.)

1. Termodinamik: Enerji dönüşümü, termodinamik kanunları, enerji dengesi ve termodinamik süreçlerin analizi üzerine odaklanan ders.

2. Akışkanlar Mekaniği: Akışkanların davranışı, basınç ve hız dağılımları, akışkanların akışkanlar mekaniği prensipleriyle analizi ve uygulamalarını içeren ders.

3. Elektrik Devreleri ve Elektronik: Temel elektrik devreleri, elektronik bileşenler ve devrelerin analizi, enerji iletimi ve kontrolü üzerine odaklanan ders.

4. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği: Farklı malzemelerin özellikleri, kullanım alanları, malzeme seçimi ve mühendislik uygulamaları üzerine bilgi veren ders.

5. Sayısal Yöntemler: Matematiksel ve hesaplamalı yöntemlerin kullanımıyla mühendislik problemlerinin analizi ve çözümü üzerine odaklanan ders.

6. İstatistik ve Olasılık: İstatistiksel veri analizi, olasılık teorisi, regresyon analizi ve hipotez testleri gibi konuları içeren ders.

7. Sistem Analizi ve Tasarımı: Enerji sistemlerinin analizi, modellemesi, optimizasyonu ve tasarımı üzerine odaklanan ders.

8. Enerji Dönüşüm Sistemleri: Farklı enerji kaynaklarından enerji üretimi, enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi üzerine bilgi veren ders.

9. Enerji Verimliliği ve Yönetimi: Enerji verimliliği politikaları, enerji tasarrufu teknikleri, enerji yönetimi sistemleri ve enerji denetimi üzerine odaklanan ders.

10. Elektrik Enerjisi Dağıtımı ve Kontrolü: Elektrik enerjisinin iletimi, dağıtımı, güç faktörü düzeltme, gerilim kontrolü ve elektrik güvenliği konularını içeren ders.

× WhatsApp