Prof. Dr. Ali BİLGİN

ALİ BİLGİN

Prof. Dr. Ali BİLGİN

Göyçe Zengezur Devlet Üniversitesi REKTÖRÜ

Biyografi

Prof. Dr. Ali Bilgin’in ÖZGEÇMİŞİ

Doğum tarihi ve yeri: 8.3.1946, Bekilli-Denizli
İlkokul : 1953-1958, Bekilli-Denizli
Orta ve Lise: 1960-1966, Uşak-Denizli
Lisans: 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara.
Üyeliği: : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Mühendis: : 1972-1973, MTA. Maden Etüt Şubesi, Birleşmiş Milletler Projesi, Ankara.
Asistan: 1973-1978, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Erzurum
CENTO Bursu : 1973, Dört ay süreyle, İran Ravandge Kurşun Madeninde Jeolojik harita
alımı çalışması.
Doktora : 1974-1978, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Erzurum
Askerlik :1976 yılında İzmir-Bornova’da dört ay kısa dönem.
Doktora konusu: Denizli-Babadağ dolayının Jeoloji-Petrografi ve Jeokimyası (1978).
Doktor Asistan : 1978-1983, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Erzurum.
Danimarka Bursu:1979-1980, Danimarka Arhus Üniversitesi Jeoloji Bölümünde karbonatlı
kayaçlar üzerinde 10 ay süreyle araştırma.
Hollanda Bursu : 1981-1982, Utrecht Eyalet Üniversitesinde Jeokimya, mikroprob ve diğer
analiz teknikleri üzerinde 10 ay süreyle araştırma.
Yrd.Doçent : 1983, Atatürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Jeoloji Bölümü,
Erzurum.
Doçentlik Dil Sınavı :1983, İngilizce, Başarılı
Doçent : Ekim, 1984, Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalında
Eylemli Doçent : 1984-1992, Akdeniz Üniversitesi. Isparta Müh. Fak.Jeoloji Böl. Isparta.
Macaristan Bursu : 1988-1989, Macaristan, Budapeşte Eötvös Üniversitesi’nde kromitler
üzerinde 10 ay süreyle çalışma.
İngiltere Bursu : 1990, İngiltere, Leicester Üniversitesi’nde iki ay süreyle kil mineralleri
üzerinde inceleme.
Profesör: 1992, Akdeniz Üniversitesi Isparta Müh.Fakültesi, Jeoloji Müh.Bölümü,
Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalındaki kadroya atanma.
Yurtdışı Dil Kursu : 1992, Haziran ve Temmuz aylarında, Almanya Murnau Goethe
Enstitüsü Almanca dil kursundan Grund-stufe-1 düzeyinde yabancı dil
belgesi.
Japonya Bursu :1998, Japonya Hükümetinin davetlisi olarak Kyushu Üniversitesi’nde
Jeotermal enerji konusunda 4 ay süreyle inceleme ve araştırmalarda bulundu. Ayrıca Japonca dil kurslarına katıldı.
İdari Görevler : 1984-2002i Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanlığı
(Akd.Üniv.-SDÜ)
Bölüm Başkanlığı :1989-1999 Jeoloji Bölüm Başkanlığı (Akd. Üniv.-SDÜ)
Rektör Yardımcılığı:1993-1994 Süleyman Demirel Üniversitesi.
Medeni Durumu :Evli, 2 çocuklu.
E-Posta : abilgin19@gmail.com

Prof. Dr. Ali Bilgin’in Yayınları

A) KİTAPLAR VE DERS NOTLARI

1- Hoşgören, Y., Nişancı, A., Biricik, A.S., Bilgin, A., 1984, 30 Ekim 1983, Erzurum-Kars depremi, Atatürk Üniv.Yay., 54 s., Erzurum.

2- Bilgin, A., 1987, Türkiye Jeolojisi, Akdeniz Üniv. Isparta Müh. Fak.Jeoloji Müh.Bölümü, (Ders Notu), Isparta.
.

3- Bilgin, A., 1991, Uygulamalı Jeomorfoloji, Akdeniz Üniv.Isp.Müh. Fak.Yayınları, No:38, Isparta.

4- Bilgin, A., 1992, Optik Mineraloji, Akdeniz Üniv.Isp.Müh.Fak.Yayınları, (Yayınlanacak),
Isparta.

B) MAKALELER

1-Bilgin, A., 1981, Denizli-Babadağ ofiyolitlerinin mineraloji ve petrografisi, Atatürk Üniv. Fen Derg., 2,Prof. Dr. Ali Bilgin’in ÖZGEÇMİŞİ

Doğum tarihi ve yeri: 8.3.1946, Bekilli-Denizli
İlkokul : 1953-1958, Bekilli-Denizli
Orta ve Lise: 1960-1966, Uşak-Denizli
Lisans: 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara.
Üyeliği: : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Mühendis: : 1972-1973, MTA. Maden Etüt Şubesi, Birleşmiş Milletler Projesi, Ankara.
Asistan: 1973-1978, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Erzurum
CENTO Bursu : 1973, Dört ay süreyle, İran Ravandge Kurşun Madeninde Jeolojik harita
alımı çalışması.
Doktora : 1974-1978, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Erzurum
Askerlik :1976 yılında İzmir-Bornova’da dört ay kısa dönem.
Doktora konusu: Denizli-Babadağ dolayının Jeoloji-Petrografi ve Jeokimyası (1978).
Doktor Asistan : 1978-1983, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Erzurum.
Danimarka Bursu:1979-1980, Danimarka Arhus Üniversitesi Jeoloji Bölümünde karbonatlı
kayaçlar üzerinde 10 ay süreyle araştırma.
Hollanda Bursu : 1981-1982, Utrecht Eyalet Üniversitesinde Jeokimya, mikroprob ve diğer
analiz teknikleri üzerinde 10 ay süreyle araştırma.
Yrd.Doçent : 1983, Atatürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Jeoloji Bölümü,
Erzurum.
Doçentlik Dil Sınavı :1983, İngilizce, Başarılı
Doçent : Ekim, 1984, Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalında
Eylemli Doçent : 1984-1992, Akdeniz Üniversitesi. Isparta Müh. Fak.Jeoloji Böl. Isparta.
Macaristan Bursu : 1988-1989, Macaristan, Budapeşte Eötvös Üniversitesi’nde kromitler
üzerinde 10 ay süreyle çalışma.
İngiltere Bursu : 1990, İngiltere, Leicester Üniversitesi’nde iki ay süreyle kil mineralleri
üzerinde inceleme.
Profesör: 1992, Akdeniz Üniversitesi Isparta Müh.Fakültesi, Jeoloji Müh.Bölümü,
Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalındaki kadroya atanma.
Yurtdışı Dil Kursu : 1992, Haziran ve Temmuz aylarında, Almanya Murnau Goethe
Enstitüsü Almanca dil kursundan Grund-stufe-1 düzeyinde yabancı dil
belgesi.
Japonya Bursu :1998, Japonya Hükümetinin davetlisi olarak Kyushu Üniversitesi’nde
Jeotermal enerji konusunda 4 ay süreyle inceleme ve araştırmalarda bulundu. Ayrıca Japonca dil kurslarına katıldı.
İdari Görevler : 1984-2002i Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanlığı
(Akd.Üniv.-SDÜ)
Bölüm Başkanlığı :1989-1999 Jeoloji Bölüm Başkanlığı (Akd. Üniv.-SDÜ)
Rektör Yardımcılığı:1993-1994 Süleyman Demirel Üniversitesi.
Medeni Durumu :Evli, 2 çocuklu.
Telefon :0533 346 91 54
E-Posta : abilgin19@gmail.com

Prof. Dr. Ali Bilgin’in Yayınları

A) KİTAPLAR VE DERS NOTLARI

1- Hoşgören, Y., Nişancı, A., Biricik, A.S., Bilgin, A., 1984, 30 Ekim 1983, Erzurum-Kars depremi, Atatürk Üniv.Yay., 54 s., Erzurum.

2- Bilgin, A., 1987, Türkiye Jeolojisi, Akdeniz Üniv. Isparta Müh. Fak.Jeoloji Müh.Bölümü, (Ders Notu), Isparta.
.

3- Bilgin, A., 1991, Uygulamalı Jeomorfoloji, Akdeniz Üniv.Isp.Müh. Fak.Yayınları, No:38, Isparta.

4- Bilgin, A., 1992, Optik Mineraloji, Akdeniz Üniv.Isp.Müh.Fak.Yayınları, (Yayınlanacak),
Isparta.

B) MAKALELER

1-Bilgin, A., 1981, Denizli-Babadağ ofiyolitlerinin mineraloji ve petrografisi, Atatürk Üniv. Fen Derg., 2, 53-64, Erzurum.

2-Bilgin, A., 1983, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayının stratigrafisi, Jeoloji Müh. l8, 35-44, Ankara.

3-Bilgin, A., 1983, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayının stratigrafisi, Jeoloji Müh. l8, 35-44, Ankara.

4-Bilgin, A., 1983, Erzurum-Bizdinkas yöresindeki kromitlerin mikroprob incelemesi,
Türkiye Jeoloji Kongresi Bülteni, 4, 59-62, Ankara.

5-Bilgin, A., 1984, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayındaki volkanitlerin jeokimyası,
Türkiye Jeoloji Kongresi Bülteni, 5, 41-50, Ankara.

6- Bilgin, A., 1984, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayındaki fliş ve kireçtaşlarının jeokimyası, Türkiye Jeoloji Kongresi, 5, 51-58, Ankara

7- Bilgin, A., 1984, Serçeme (Erzurum) Deresi ultramafitlerinin mineraloji ve petrografisi,
Jeoloji Müh., 19, 81-87, Ankara.

8- Bilgin, A., Köseoğlu, M., l985, Denizli-Babadağ dolayının stratigrafisi, Akd.Üniv.,
Isp.Müh.Fak.Derg., 1, 29-69, Isparta.

9- Bilgin, A., 1985, Denizli-Vakıfköy bakır cevherleşmeleri, Jeoloji Müh., 24, 3-8, Ankara.

10- Bilgin, A., 1986, Denizli-Babadağ dolayındaki metamorfizma, Akd.Üniv.,
Isparta Müh.Fak.Derg., 2, 11-23, Isparta.

11- Bilgin, A., 1987, Serçeme (Erzurum) Deresi volkanitlerinin mineraloji ve petrografisi,
Akd.Üniv.,Isparta Müh.Fak.Derg., 3, 47-61, Isparta.

12- Özkan, G., Köseoğlu, M., Bilgin, A., 1988, Isparta içme suyundaki fluorürün çevre
kayaçlarla ilişkisi, Ulusal I.Hidrojeoloji Sempozyumu, 247-256, Ankara.

13. Bilgin, A., Özkan, G., Köseoğlu, M., 1988, Fluorürün kayaçlardaki dağılımı ve bazı
cevher yataklarının prospeksiyonunda kullanılması, Akd. Üniv., Isparta
Müh.Fak.Derg., 4, 63-79, Isparta.

14- Şahinci, A., Özkan, G., Bilgin, A., 1988, Gölcük ve yöresinde magmatik kayalardan gelen suların jeokimyasal evrimi, Akd.Üniv.Isp.Müh.Fak.Derg., 4, 1-16, Isparta.

15- Bilgin, A., 1989, Yerleşme alanlarının seçiminde jeomorfoloji, Jeomorfoloji Derg., 17, 35-45, Ankara.

16- Bilgin, A., Köseoğlu, M., Özkan, G., 1990, Isparta-Gölcük yöresi kayaçlarının mineraloji, petrografi ve jeokimyası, Doğa, Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Derg., 14/2, 342 – 361, Ankara.

17- Özgür, N., Bilgin, A., 1990, Sarıkamış/Kars perlit ve obsidyenlerinin jeokimyası, jenezi ve ekonomik önemi, Jeomorfoloji Derg., 18, 25-38, Ankara.

18- Bilgin, A., Özpınar, Y., 1990, Babadağ ve Acıpayam (Denizli) dolaylarındaki ofiyolitik
kayaçların başkalaşımlarında etken olan fiziksel koşullar, C.Ü.Müh.Fak.Derg., Yerbilim. C.6, 7, 81-96, Sivas.

19- Özgür, N., Pekdeğer, A., Schneider, H.J., Bilgin, A., 1990, Pliocene volcanism in the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 1990, 411-419 , İzmir.

20- Pekdeğer,A.,Özgür, N., Schneider, H.J., Bilgin, A., 1990, High fluorine contents in aqueous systems of the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 1990, 160-170 , İzmir.

21- Bilgin, A., Karagüzel, R., Kocabaş,İ., 1991, Karst resources and their exploitation on the Western Taurus, Bulletin of Geomorphology, 19, 145-150, Ankara.

22- Özgür, N., Pekdeğer, A., Bilgin, A., 1991, Batı Toroslar Gölcük-Isparta yöresi yeraltısularında bulunan fluorun kökeni, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, pp.233-248, Isparta.

23- Kocabaş, İ., Bilgin, A., 1991, Yeraltısularında kirlenme ve traser testleri, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 115-123, Isparta.

24- Bilgin, A., Köseoğlu, M., 1991, Isparta Gölcük yöresindeki kil minerallerinin mühendislik önemi, Akd.Üniv., Isparta Müh. Fak.Derg., 6, 47-59, Isparta.

25- Kibici, Y., Mutlutürk, M., Karagüzel, R., Bilgin, A., 1992, Karahallı (Uşak) Yöresinin Jeolojisi ve Yöre Mermerlerinin Mühendislik Özellikleri, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, s, 165-178 sayfa, Ankara.

26- Kuşcu, M., Bilgin, A., 1992, Kızıldağ (Eğirdir-Isparta) Kromitlerinin Jeokimyasal Özellikleri, Geosound, Yerbilimleri, 21, pp. 141-153, Adana.

27 Karagüzel, R., Taşdelen, S., Özkul, M., Bilgin, A., 1995, An Investigation for
Determining the Possibility of Contamination by Waste Water Discharge to Kikez Aquifer Bucak-Türkiye, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, 9-14 october 1995, S. 693-700, İzmir, Türkiye

28- Özpınar, Y., Bilgin, A., 1996, Kozlar (Beyağaç-Denizli) Karaismailler (Kelekçi-Denizli) arası ofiyolitlerinin petrografisi ile bunlara bağlı kromit yataklarının jeolojik ve jeokimyasal incelemesi, Geosound, 28, pp.157-177.

29- Çoban, H., Bilgin, A., Elitok, Ö., Kadıoğlu, Y.K., Caran, Ş., 1996, Tortul gronitoyidinin güneydoğu kesiminin petrografisi ve petrokimyası, IX.Müh. Sempozyumu, Jeoloji Müh. Bild. Kitabı, S.101-110.

30- Bilgin, A., Taşdelen S., Karagüzel, R., 1997, Karstification around Bucak and Surrounding Area and Problems Arised, Proceedıngs 5th International Symposıum and Fıeld Seminar on Karst Waters and Envıronmental Impacts/Antalya/Turkey, pp. 519-524, 10-20 September 1995, Turkey, A.A.Belcema/Rotterdam/Brookfıeld 1997.

31- Bilgin, A., 1997, Isparta-Gölcük Yöresi Mağmatik Kayaçların Mineraralojisi ve Petrografisi, I. Isparta Pomza Sempozyumu pp.179-185, (26-28 Haziran 1997), Isparta.

32-Yeşilnacar, M.İ., Bilgin, A., Çetin, H., Açıker, Ş.M., 1998, Suruç(Şanlıurfa) Kuzeydoğusunun Jeolojik ve Petrografik İncelemesi, Gap 2. Mühendislik Kongresi, Harran Üniv. Müh.Fak., pp. 242-253, (21-23 Mayıs 1998), Şanlıurfa.

33-Bilgin,A.,1998, Studies on removal and preventive methods of scale deposition in geothermal area of Turkey, Reports on Optional Experiment for The 9 th Group Training Course in Geothermal Energy ( Advanced), Energy Resources Engineering, Division of Engineering, Graduate School of Kyushu University, pp. 167-176.

34- Özkahraman, T., Bilgin, A., 1999, Burdur Yöresi Mermerlerinin Teknolojik Özellikleri ve İşletilmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar, Taş Dünyası,Sayı 12, pp.84-94, İzmir.

35- Dayan, E., Bilgin,A., Hancer,M.,1999, Die Karsterscheinungen an den östlichen Hangen des Davras Dağı (Westlicher Taurus): Karren Dolines, Uvalas, Z.Geomorph. 43/3, pp.321-340.

36- Bilgin,A.,1999, Geothermal systems in the western part of Turkey, Geothermal Research Report of Kyushu University, No.8.pp.56-61, December, 1999

37- Caran, Ş., Bilgin, A., 1999, Bulkazdağı (Sivaslı)-Uşak) yöresi metamorfitlerinin metamorfizması ve kökeni, SDU Müh. Mim. Fak., 11. Müh. Haftası, Yerbilimleri Semp., pp.156-173, Isparta.

38- Bilgin,A., Bolatturk,A., Kurbanoglu,C., 2001, Geothermal Energy in Western Anatolia and Preventation of Scaling, 12 th International Conference on thermal Engineering and thermogrametry (Thermo), 13-15 June, Proceedings pp.121-129, 2001, Budapest,Hungary.

39- Özkahraman,T., Bilgin,A., 2001, Burdur yoresi mermerlerinin teknolojik ozellikleri ve isletme sorunlari, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta’nin Dunu Bugunu ve Yarini Sempozyumu II, 16-17 mayis, cilt 2, 1998, pp. 25-38, Isparta.

40- Bilgin, A., Kuscu M., 2002, Chromite deposits of Isparta (Turkey ) Kızıldağ and surrounding area, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey,21-25 May 2001, Proceedings, pp.267-278.

41- Bilgin, A., Şahin, N., 2002, Petrography and engineering property of Denizli (Turkey) Kocabas travertine, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey,21-25 May 2001, Proceedings, pp.211-222.

42-Bilgin,A., Hancer, M., Dayan, E., 2003, Geoloische untersuchungen südwestlich von Isparta-Egirdir unter besondere Berucksichtigung der stellung des Perms (Westlicher Taurus), Z. Dt. Geol. Ges. 153/2-4 pp259-271, Stuttgart.

43-Bilgin, A., Caran, Ş., Bolatturk, A., 2003, Geothermal resources and mineral waters in Isparta and surrounding area. Thermo, 2003,18-21 June, 2003, pp. 155-164, Budapest, Hungary.

44-Bilgin,A., Sargın,S., 2003, Building stones and environmental interaction in Isparta (Turkey) region, Industrial Minerals and Building Stones (International Symposium), September 15-18, pp.259-264, Istanbul, Turkey.

45- Bilgin,A., Sargın,S., 2004,Isparta yöresindeki yapıtaşlarındaki ayrışma, TMMOB, Maden Müh. Odası, Madencilik Bülteni, Mermer Özel Sayısı, pp.43-54, Ankara.

46-Bilgin, A., Sargın, S., 2005, Geothermal resources in Afyon and surrounding area, 14 th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (Thermo, 2005, 22-25 June, 2005), renewable energy section in CD, Budapest, Hungary.

47- Dayan, E., Bilgin, A., Sönmez, K., 2005, Davras Dağı ve çevresinde yüzeylenen kumtaşlarındaki ayrışma ve ayrışma şekilleri, Yerbilimleri Geosound, S.46, pp.11-24, Adana.

48-Bilgin, A., Caran, Ş., Şener, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanizmasının çevresel ve ekonomik değerlendirmesi, Türk. Pomza Sempozyumu, 2005, pp.33–39.

49- Bilgin, A., Caran, Ş., Şener, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri, Türk. Pomza Sempozyumu, 2005, pp.41-44, Isparta.

50- Bilgin, A., Kara, V., 2005, Isparta yöresinde yerleşim alanları seçimi açısından jeolojik tehlikeler, Antalya Yöresinin İnşaat Müh. Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül 2005, pp.477-496, Antalya.

51-Bilgin, A., Ismailov, T., Caran, Ş., 2006, Isparta Yöresi kaynak sularında flüor, iyot, arsenik düzeyleriyle insan kökenli (antropojenik) kirlenme ve sağlığa etkileri, 1. Tıbbi Jeoloji Semp. TMMOB Jeol. Müh. Odası Yay. No. 95, pp.228-229, Ankara.

52-Bilgin, A., İsmailov,T., 2006, Some geological hazards which are caused from water at SW Mediterreanean Region of Turkey, Use of the water resources and its Integretional Management, The International Scientific and Practical Conference, 6-7 July, 2006, pp135-140. Baku.

53-Var, A. A., Bilgin, A.,2007, Türkiye’nin jeotermal kaynakları, kullanım maksatları ve orman endüstrisi: Kereste kurutma örneği, 15.Yıl Müh. Mim. Sempozyumu 14-16 Kasım, Isparta, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, pp. 137-146

53- Bilgin, N., Bilgin, A., 2007, Isaparta ve yöresindeki tarihi yapıtlarda kullanılan yapı taşlarının mineralojik ve petroıgrafik özellikleri, 1. Uluslararası Mimarlık ve Taş Sempozyumu, pp.97-104, Antalya.

54-Bilgin, A., Yeprem, H. A., Bilgin, N., 2008, Isparta ve Yöresindeki Kil Minerallerinin Doğal Kitle hareketleri Açısından Önemi, Dayk,1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, pp.225-232, Dayk 2008, Adapazarı.

C) BİLDİRİLER

1-Bilgin, A., 1983, Erzurum-Bizdinkas yöresindeki kromitlerin mikroprob incelemesi, TMMOB, Jeoloji Müh.Odası, Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.

2-Bilgin, A., 1984, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayındaki volkanitlerin jeokimyası,TMMOB, Jeoloji Müh.Odası, Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1984, 5, 41-51, Ankara.

3-Bilgin, A., 1984, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayındaki fliş ve kireçtaşlarının
jeokimyası,TMMOB,Jeoloji Müh.Odası, Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1984, Ankara.

4-Özkan, G., Bilgin, A.,Köseoğlu, M., l987, Isparta içme suyundaki fluorürün çevre kayaçlarla ilişkisi, Ulusal I.Hidrojeoloji Sempozyumu,

5-Bilgin, A., Köseoğlu, M., Özkan, G., 1988, Isparta Gölcük volkanitlerinin mineraloji, petrografi ve jeokimyası, TMMOB, Jeoloji Müh. Odası, 1988.

6-Bilgin, A., 1988, Yerleşme alanlarının seçiminde jeomorfoloji, Türkiye 12. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı.

7-Şahinci, A., Bilgin, A., Özkan, G., 1988, Gölcük ve yöresinde magmatit kayaçlardan gelen suların jeokimyasal evrimi, Akdeniz Üniv.Isparta 5.Müh.Haftası, Isparta.

8-Bilgin, A., Özpınar, Y., 1988, Denizli-Babadağ ve Denizli-Acıpayam dolayındaki ofiyolitik kayaçların başkalaşımlarında etken olan fiziksel koşullar, 1.Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, Cumhuriyet Üniv.Müh.Fakültesi.

9-Bilgin, A., Köseoğlu, M., 1990, Isparta Gölcük yöresindeki kil minerallerinin mühendislik önemi, Akd.Üniv.Isparta Müh.Fak., 6.Müh.Haftası.

10-Özgür, N., Pekdeğer, A., Schneider, H.J., Bilgin, A., 1990, Pliocene volcanism in the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 1990, İzmir.

11-Pekdeğer,A.,Özgür, N., Schneider, H.J.,Bilgin, A., 1990, High fluorine contents in aqueous systems of the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 1990, İzmir.

12-Bilgin, A., Karagüzel, R., Kocabaş, İ., 1991, Batı Toroslarda Karst zenginliği ve işletilmesi, Uluslararası I.Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı, 6-10 Mayıs 1991, Ankara.

13- Özgür, N., Pekdeğer, A., Bilgin, A., 1991, Batı Toroslar Gölcük/Isparta yöresi yeraltı sularında bulunan fluorürün kökeni, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 3-5 Haziran 1991, Isparta.

14-Kocabaş, İ., Bilgin, A., 1991, Yeraltı sularında kirlenme ve traser testleri, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 3-5 Haziran 1991, Isparta.

15- Kibici, Y., Karagüzel, R., Mutlutürk, M., Bilgin, A., 1992, Karahallı Uşak Yöresinin Jeolojisi ve yöre mermerlerinin mühendislik özellikleri, TMMOB, Jeoloji Müh.Odası, Türkiye Jeoloji Kurultayı 1992.

16- Kocabaş, İ., Bilgin, A., 1992, Jeotermal rezervuarlarda geri-enjeksiyon problemleri, Türkiye 9.Petrol Kongresi ve Sergisi, 17-21 Şubat l992, Ankara.

17-Mutlutürk, M., Kibici,Y., Karagüzel, R., Bilgin, A., 1992, Karahallı (Uşak), Külköy, Duraklı mermerlerinin yapısal konumları ve işletilme özellikleri, Akd.Üniv. 7. Müh. Haftası (25-29 Mayıs, 1992), Isparta.

18- Uz, B., Çoban, F., Eren, R.H., Bilgin, A., 1993, Geology and Petrology of the Quaternary Basalts in the Biga Peninsula and an Example to Clay Formation in Ultrabasic/Basic Rocks, NW-Turkey, 8 th Meeting of the Association of
European Geological Societies, S:75, Budapest.

19- Bilgin, A., Göymen, G., Kuscu, M., 1993, Evaluation of Copper Deposits of Ergani (Turkey) From the Plate Tectonic’s Point of View, 8 th Meeting of the Association of European Geological Societies, Budapest.

20- Bilgin, A., Kocabaş, İ., 1993, Karstlaşma ve çevreye olan etkileri. Harran Üniv. Müh. Fak. GAP Çevre Sempozyumu, Şanlıurfa.

21- Göymen, G., Bilgin, A., Kuşcu, M., 1994, Plaka tektoniği ilkeleri ışığında Ergani-Maden bakır zuhurlarının oluşumu, 47.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.

22- Bilgin, A., Özkul, M., Taşdelen, S., Karagüzel, R., 1995, Karstification around Bucak and Surrounding Area and Proplems Arised, Internatıonal Symposıum and Field Seminar on Karst Waters and Environmental Impacts, Antalya, Turkey.

23- Karagüzel, R., Taşdelen, S., Özkul, M., Bilgin, A., 1995, An investigation for determining the possibility of contamination by waste water discharge of to Kikez Aquifer, Bucak-Türkiye, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region 9-14 october 1995 (IESCA), s.693-700,İzmir, Türkiye

24- Çoban, H., Bilgin, A., Elitok, Ö., Kadıoğlu, Y.K., Caran, Ş., 1996, Tortul gronitoyidinin güneydoğu kesiminin petrografisi ve petrokimyası, IX.Müh. Sempozyumu, Isparta.

25- Bilgin, A., 1997, Isparta-Gölcük Yöresi Mağmatik Kayaçların Mineraralojisi ve
Petrografisi, I.Isparta Pomza Sempozyumu (26-28 Haziran 1997), Isparta.

26- Özkahraman, T., Bilgin, A., 1998, Burdur Yöresi Mermerlerinin Teknolojik Özellikleri ve İşletilmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar, Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998, Isparta.

27- Yeşilnacar, M.İ., Bilgin, A., Çetin, H., Açıker, Ş.M., 1998, Suruç(Şanlıurfa) Kuzeydoğusunun Jeolojik ve Petrografik İncelemesi, Gap 2. Mühendislik Kongresi, Harran Üniv. Müh.Fak., (21-23 Mayıs 1998), Şanlıurfa.

28- Caran, Ş., Bilgin, A., 1999, Bulkazdağı (Sivaslı)-Uşak) yöresi metamorfitlerinin metamorfizması ve kökeni, SDU Müh. Mim. Fak., 11. Müh. Haftası, Yerbilimleri Semp., Isparta.

28- Bilgin, A., Özgür, N., Yağmurlu, F., 1999, Isparta Gölcük Volkaniklerinin Kökeni ve Gelişimi, GB. Türkiye, SDÜ. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20–23 Ekim 1999, Isparta.

29- Elitok, Ö.,Bilgin, A., 1999, Kızıldağ Ofiyolitlerinin (Şarkikaraağaç) Jeolojisi ve Petrografisi, Türkiye, SDÜ. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20-23 Ekim 1999, Isparta.

30- Çoban, H., Bilgin, A., 1999, Olucak (Gümüşhane) Yöresi Eosen Yaşlı Andezitik-Dasitik Volkaniklerin Petrografisi-Petrokimyası ve Magma Mixing, Türkiye, SDÜ. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20–23 Ekim 1999, Isparta.

31 Caran, Ş., Bilgin, A., Elitok, Ö., 1999, Sivaslı (Uşak) Dolayında Etkili Olan Bölgesel Metamorfizmanın İncelenmesi, SDÜ. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20-23 Ekim 1999, Isparta.

32-Bilgin, A.,2000, Jeotermal enerji ve kullanım alanları, Surdurulebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelismeler ve Turkiye’deki Durum Simpozyumu, Akd. Univ. Muh. Fak. ve Akdeniz Belediyeler Birligi, 25/02/2000, Antalya

33- Bilgin,A., Bolatturk,A., Kurbanoglu,C., 2001, Geothermal Energy in Western Anatolia and Preventation of Scaling, 12 th International Conference on thermal Engineering and thermogrametry (Thermo), pp.121-129, 13-15 June, 2001, Budapest,Hungary.

34- Coban, H., Kumral, M., Bilgin,A.,2001, The investigation of lacustrinal and volcanogenic clays in the vicinity of lake district (Isparta, SW Turkey), 37 Forum on The Geology of Industrial Minerals, University of Victoria, Biritish Colombia.
35- Bilgin,A., Kuscu, M., 2001, Chromite deposits of Isparta (Turkey) Kizildag and surrounding area, 4 th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, SDU, Isparta.
36- Bilgin,A., Sahin,N., 2001, Petrography and engineering property of Denizli (Turkey) Kocabas travertine, 4 th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, SDU, Isparta.
37-Caran, S.,Bilgin,A., 2003, Süs taşlarının genel özellikleri, bulunuşu ve değerlendirilmesi, 1. Gemoloji Sempozyumu, Ankara.
38-Caran, S., Bilgin,A., Coban,H.,2003, Gölcük (Isparta) volkanitleri ile ilişkili zeolit içeren kaynaklaşmış tüflerin mineralojisi, 20.Yıl Sempozyumu,14-16 Mayıs,2003, Isparta.
39-Bilgin,A., Caran,Ş.,Bolatturk,A.,2003, Geothermal resources and mineral waters in Isparta and surrounding area. (Thermo,2003,18-21 June, 2003, Budapest,Hungary.

40-Bilgin,A., Sargın,S., 2003, Building stones and environmental interaction in Isparta (Turkey) region, Industrial Minerals and Building Stones (International Symposium), September 15-18, Istanbul, Turkey.

41-Bilgin,A., Sargın, S.,2005, Geothermal resources in Afyon and surrounding area, Thermo, 2005, 22-25 June, 2005, Budapest, Hungary.

42-Bilgin, A., Caran, Ş., Şener, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanizmasının çevresel ve ekonomik değerlendirmesi, Türk. Pomza Sempozyumu, 15-17 Eylül 2005, Isparta..

43-Bilgin, A., Caran, Ş., Şener, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri, Türk. Pomza Sempozyumu, 15-17 Eylül 2005, Isparta.

44-Bilgin,A., Kara,V.,2005, Isparta yöresinde yerleşim alanları seçimi açısından jeolojik tehlikeler, Antalya Yöresinin İnşaat Müh. Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül 2005, Antalya.

45-Caran, Ş., Uysal, İ., Çoban, H., Karslı, O., Bilgin., Sadıklar, M. B., 2005, Isparta açısı ofiyolitlerine ait harzburjitik peridotitler ve bir yitim zonu ortamındaki kısmi ergimeye ilişkin yorumlar/Harzburgitic Peridotites from Isparta Angle Ophiolites (SW Turkey): Implications for Mantle Melting in a Supra-Subduction Zone Setting, KTÜ, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 27-30 Eylül 2005,Trabzon.

47-Bilgin,A., İsmailov,T., Caran, Ş.,2005, Isparta yöresi kaynak sularında fluor, iyot, arsenik düzeyleriyle insan kökenli (antrapojenik) kirlenme ve sağlığa etkileri, 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 1-3 Aralık, 2005, Ankara.

48- Bilgin, A., İsmailov,T., 2006, Some geological hazards which are caused from water at SW Mediterreanean Region of Turkey, Use of the water Resources and its Integretional Management, The International Scientific and Practical Conference, 6-7 July, 2006,. Baku.

49- Bilgin, A., Bilgin, N., 2006, Kilin Anadolu’da malzeme olarak kullanımı, II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 30-31 Ekim 2006, SDÜ Isparta.

50- Var, A. A., Bilgin, A.,2007, Türkiye’nin jeotermal kaynakları, kullanım maksatları ve orman endüstrisi: Kereste kurutma örneği, 15.Yıl Müh. Mim. Sempozyumu 14-16 Kasım, Isparta, Bild. Kit., Cilt 1, pp. 137-146

51- Bilgin, N., Bilgin, A., 2007, Isparta ve yöresindeki tarihi yapıtlarda kullanılan yapı taşlarının mineralojik ve petrografik özellikleri, 1. Uluslararası Mimarlık ve Taş Sempozyumu, pp.97-104, Antalya.

52- Bilgin, A. Yeprem, H. A., Bilgin, N., 2008, Isparta ve Yöresindeki Kil Minerallerinin Doğal Kitle hareketleri Açısından Önemi, 1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, Dayk 2008,

53- Bilgin,A., Özkahraman, T., 2008, Geothermal energy potential of Isparta (Turkey) and surrounding area, Regional Process of the 5th World Water Forum, Regional Meeting on Water in the Mediterranean Basin, 09-11 October, Near East University, Lefkosa, TRNC

54- Bilgin, N., Bilgin, A., Yeprem, H.A., 2008, Isparta killerinden tuğla üretimi, 7. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım,2008, Afyon.

55- Bilgin, A., 2009, Yalova ve yöresinin jeotermal enerji açısından önemi, 1. Dünden Bugüne Yalova Sempozyumu, 29-31 Mayıs, 2009. Yalova.

5- BİTİRİLMİŞ VE DEVAM EDEN ARAŞTIRMA PROJELERİ

1- Bilgin, A., 1983, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayının jeolojik, petrografik incelemesi, TÜBİTAK, Proje No: TBAG-450 (Tamamlanmış).

2- Bilgin, A., Özgür, N., 1985, Isparta içme suyundaki fluorürün hidrojeokimyasal incelemesi, Akd. Üniversitesi-Frie Universitat Berlin, Almanya, ortak proje, (Tamamlanmış).

3- Bilgin, A.,Doğan, A., Karagüzel,R.,Özkul.,Taşdelen,S.,M.,Hançer,.1994, Bucak-Burdur kanalizasyon arıtma tesislerinden çıkan suların deşarjının yapıldığı karstik düden ve yakın civarı ile Kikez içme suyu sahaları yeraltısuyu kirliliğinin araştırılması, SDÜ. Müh.Mim.Fakültesi, Dönersermaye Projesi. (Tamamlanmış), Proje no.1994–17, Isparta.

4- Bilgin, A.,Dayan., E., Hançer, M., 1999, Davras ve Dolayının jeolojisi ve jeomorfolojisi, S.D.Ü.Araştırma Fonu projesi,proje no: 58 (Tamamlanmış)

5- Bilgin,A., Caran, Ş.,1999, Sivaslı (Uşak) dolayının jeolojik, mineralojik ve petrografik incelemesi, SDU Araştırma Fonu, Proje no.147, Isparta. (Tamamlanmış)

6- Bilgin,A., Elitok, Ö., 1999, Şarkikaraağaç (Isparta) ve civarının jeolojik, mineralojik, petrografik incelemesi, sıcak su ve jeotermal enerji olanakları, SDU Araştırma Fonu, proje no.99, Isparta. (Tamamlanmış).

7- Bilgin,A., Sahin,U.,2000, Saraytermal kaplica suyunun kullanilabilirliği raporu, SDU, Isparta Yüksek Öğrenim Vakfi, Ar-Ge Iktisadi Isletmesi, Isparta. (Tamamlanmış).

8 Bilgin, A., Dayan, E., Sönmez, K., 2001, Isparta ve çevresinde yüzeylenen kayaçlarda izlenebilen çözülme süreçleri ve çözülme türleri (SDÜ, proje no.399, tamamlanmış).

9- Bilgin, A., Bolattürk, A., Caran, S., 2001, Isparta yöresindeki jeotermal suların kullanılabilirliği ve bunlarla ilgili kabuklaşma ve korozyonun önlenmesinin araştırılması (SDÜ, proje no.391, tamamlanmış).

10- Sargın, S., Bilgin, A.,2002, Doğal ortam-insan ilişkisi çerçevesinde Isparta şehri yapılaşmasında kullanılan yapı taşlarının petrografik ve alterasyon özelliklerinin çevreyle olan etkileşiminin araştırılması.(SDÜ, proje no. 585, tamamlanmış)

11- Bilgin, A., Caran, S., Çoban, H., 2005, Lisiyen, Beyşehir ve Antalya napları, ultramafik kayaçlarında olivinler ve içindeki kromit/krom-spinel inklüzyonlarının incelenmesi SDÜ,(proje no. 03M710),)

12-Bilgin, A., 2008, Göller Bölgesi’ndeki kayaçların mineralojik ve petrografik özelliklerinin yapay mermer kalitesine etkileri, SDÜ BAB Projesi, (Devam ediyor, Proje No: 1733-D-08)

13-Bilgin, A., 2009, Stonex Madencilik Şirketi’nin Van Erciş Ulupamir Köyü yakınındaki obsidyen sahasına ait ekspertiz raporu, Proje No-16, SDÜ Döner Sermaye Raporu, Isparta.

6-VERDİĞİ DERSLER

A) Lisans Dersleri:

Jeomorfoloji

Optik Mineraloji

Mağmatik Kayaç Petrografisi

Jeotermal Sistemler

Kayaç Tanıma Tekniği

Sedimanter Kayaç Petrografisi

Metamorfik Kayaç Petrografisi

Türkiye Jeolojisi

Kil Mineralojisi

Süstaşları

B)Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

Volkanoloji

Kil Mineralojisi

Jeotermal Enerji ve Kullanım Alanları

İleri Metamorfik Kayaç Petrografisi

Süs mineralleri ve Süs Taşları

Cevher Mineralleri

Ofiyolit Jeolojisi ve Petrografisi

İleri Jeomorfoloji

Karbonat Petrografisi

7- KONFERANS VE SEMİNERLER

1- Bilgin, A., 1998, Jeotermal systems in the western part of Turkey, Kyushu Universty, Geothermal Research Center, Kasuga,Japan.

2-Bilgin, A.,1998, Studies on removal and preventive methods of scale deposition in
geothermal areas of Turkey, Kyushu Universty,Geothermal Research Center, Kasuga, Japan.

3- Bilgin, A.,1999, Jeotermal Enerji, S.D.Ü. Rektörlük Kültür Merkezi, 12/04/1999, saat: 14:00, Isparta
4- Bilgin, A.,1999, jeotermal Enerji ve kullanım alanları, 5 Kasım 1999 Ankara Üniversitesi saat 14 00 Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

5- Bilgin,A.,1999, Jeotermal enerji, TMMOB, Jeoloji Müh. Odasi, 14/05/1999, saat:14, Konya

6- Bilgin, A.,1999, Dünyada ve Türkiye’de jeotermal enerji, SDU Müh. Mim. Fak. Konferans Salonu 12.10.1999, saat: 14 00Isparta.

7- Bilgin, A.,2000, Yeraltısuları jeokimyası ve akifer mineralojisi, SDÜ Müh. Mim.Fak.Jeoloji Müh. Seminer Salonu, 22/11/2000, saat : 15 00, Isparta.

8- Bilgin, A.,2002, Süs mineralleri ve süs taşları, SDÜ Müh. Mim.Fak.Jeoloji Müh. Seminer Salonu, 20/03/2002, saat: 15 00, Isparta.

9-Bilgin, A.,2004, Kil mineralojisi ve kil minerallerinin mühendislik önemi, SDÜ Müh. Mim Fak. Anfi–3, 05.03.2004, saat 15:00, Isparta.

10-Bilgin, A., 2005, Türkiye’de ve dünyada jeotermal enerji, SDÜ Müh. Mim. Fak. Anfi 3, 01.12.2004, saat 15: 00, Isparta.

11-Bilgin, A., 2005, Türkiye’de ve dünyada jeotermal enerji, SDÜ Burdur Eğitim . Fak. Konferans Salonu, 02/12/2004, saat 14 :00, Burdur.

12- Bilgin, A., 2005, Isparta yöresi kaynak sularında fluor, iyot, arsenik düzeyleriyle insan kökenli (antrapojenik) kirlenme ve sağlığa etkileri, 30 Kasım , 2005 Jeoloji Müh. Bölümü Seminer Salonu, saat 15:00, Isparta

13-Bilgin, A.,2006, Geothermal Energy in Turkey and the world, RWTH Rhenisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen, Germany, 27/06/2006, Saat 16:00, Aachen, Germany.

14-Bilgin, A., 2007, Isparta’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli, Isparta İl Genel Meclisi salonu, saat 14:00, 05.04.2007, Isparta.

15-Bilgin, A., 2007, Isparta yöresindeki tarihi binalarda kullanılan yapı taşlarının mineralojisi ve petrografisi SDÜ Müh. Mim Fak. E8-101 15:00, 24 Ekim, 2007. Isparta.

16-Bilgin, A., 2008, Isparta ve yöresindeki kil minerallerinin doğal kitle hareketleri açısından önemi, SDÜ Müh. Mim Fak. E8–101 Saat;15:00, 12 Mart, 2008. Isparta.

8-YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

A- YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1-Köprübaşı, S., 1988, Salda Gölü Yeşilova (Burdur) civarındaki kromit cevherleşmelerinin incelenmesi ve cevher yankayaç ilişkisi, Akdeniz Üniv., Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi (yayınlanmamış), Isparta.

2-Bülbül, N.,1993, Yukarı Kaşıkara dolayındaki killerin mineralojisi, Akdeniz Üniv., Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi (yayınlanmamış), Isparta.

3-Erbay, G., 1994, Dereköy (Alanya) yöresinin jeoloji ve petrografisi, . S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi (yayınlanmamış), Isparta

4-Yeşilnacar, M. İ., 1995, Suruç (Şanlıurfa) kuzey doğusunun jeolojik ve petrografik incelemesi, . S.D.U. Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi (yayınlanmamış), Isparta

5-Elitok, Ö., 1995, Yeniyıldız (Ereğli) ve civarının jeolojik ve petrografik incelemesi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis.Tezi (yayınlanmamış), Isparta.

6-Söylemez, M., 1996, Isparta-Bucak arasındaki kil yataklarının mineralojisi ve mühendislik önemi, . S.D.U. Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi (yayınlanmamış), Isparta.

7-Duşak,A., 1996, Konya-Meram dolayının mineralojik ve petrografik özellikleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi (yayınlanmamış), Isparta

8-Menengiç, M., 1998, Göksu deltası (Silifke-İçel) yer altı suyu kirliliği, . S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi (yayınlanmamış), Isparta

9-Erkan, G.G., 2000, Gelendost (Yaka) civarının mineraloji ve petrografisi, (S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi (yayınlanmamış), Isparta

10-Öztürk, A.,2002, Güzelce (Tokat) Barajı Eksen yeri Jeolojisi ve malzeme etüdleri, (S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi (yayınlanmamış), Isparta.

11-Bozoglu, S., 2004, Konya Batı-Güneybatısındaki ignimbiritlerin mineralojik, petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin incelenmesi., SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yük. Lis. Tezi (yayınlanmamış), Isparta

12-Ertürk, D.,2008, Bursa ve yöresinin jeotermal enerji potansiyeli, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (Tez aşamasında), Isparta.

B- DOKTORA TEZLERİ

1-Okumuş, A., 1997, Bayat (Afyon) dolayındaki volkanitlerin jeoloji petrografi ve jeokimyası, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi (yayınlanmamış), Isparta.

2-Çoban, H., 1997, Gümüşhane-Olucak ve dolayının jeolojisi, petrografisi ve jeokimyası, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi (yayınlanmamış), Isparta.

3-Tuncay, A.,1998, Gönen-Çatak ve Güneykent-Uludere (Isparta) gölet zeminleri ile dolgu malzemelerinin mineralojik ve petrografik özellikleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi (yayınlanmamış), pp. 138, Isparta.

4-Erbay, G., 1998, Demirtaş-Gazipaşa civarının jeolojik, mineralojik ve petrografik özellikleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi (yayınlanmamış), Isparta.

5-Elitok, Ö., 2000, Şarkikaraağaç (Isparta) ve çevresinin jeoloji, mineraloji ve petrografisi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora. Tezi (Yayınlanmamış), Isparta.

6-Yaymanoğlu, N., 2000, Denizli-Kocabaş travertenlerinin petrografik ve mühendislik özellikleri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Isparta.

7-Güneş, N., 2005 Türkiye’deki mermerlerin mineralojik ve petrografik özelliklerine göre kesilebilme ve işlenebilme parametrelerinin matematiksel modellemesi,-S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst, (Yayınlanmamış), Isparta..

8-Tüzel, B.,2008, Yüzey Dalgasının Ters Çözümü Yöntemiyle İzmir Menemen İlçesi Yerleşim Alanlarının Kayma Dalgası (Vs30) Haritalaması, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi (Devam Ediyor), Isparta.

9-Yücetürk, G., 2008, Göller Bölgesindeki Kayaçların Minerolojik ve Petrografik Özelliklerinin Yapay Mermer Kalitesine Etkileri, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi (Devam Ediyor), Isparta.

ATIFLAR LİSTESİ

Sargın, S., 2004, Isparta yöresinde fiziki çevre faktörlerinin yerleşme birimleri üzerindeki etkisi, Doğu Coğrafya Derg., s.11, pp.369-388.

 

9-YÖNETİM GÖREVLERİ

1-Anabilim Dalı Başkanlığı: 1984-2002, Akd. Univ. SDU Müh. Mim Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Mineraloji Petrografi Anabilim Dalı Başkanlığı.

2-Fakülte Kurulu Üyeliği: 1987-1999, Akdeniz Üniversitesi Isp. Müh. Fak. SDÜ Müh. Mim Fakültesi .

3-Organizasyon Komitesi Üyeliği: 1984-1985, Kars Su kaynakları Organizasyon Komitesi Üyeliği.

4-Bölüm Başkan Yardımcılığı: 1989-1990, Akdeniz Universitesi, Isp. Müh. Mim Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı.

5-Bölüm Başkanlığı: 1990-1999, Akd. Univ. SDU Müh. Mim Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Bölüm Başkanlığı.

6-FBE Jeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı: 1990-1999, Akd. Univ- SD Üniversitesi.

7-Rektör Yardımcılığı: 1992-1993, Süleyman Demirel Üniversitesi.

8-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 1990-1999 Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh. Mim Fakültesi

9-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 1992-1999,Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi.

10-Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 1992-1995, Suleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi.

11-Bilimsel Kurul Üyeliği: 1991-1992, Akdeniz Üniversitesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu Bilimsel Kurul Üyeliği.

12-Bilimsel Kurul Üyeliği: 1991-1992, Akdeniz Üniversitesi, Isp. Müh. Fak. 7. Mühendislik Haftası.

13-Organizasyon Komitesi Üyeliği: 2001-2002, SDU 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey 53-64, Erzurum.

2-Bilgin, A., 1983, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayının stratigrafisi, Jeoloji Müh. l8, 35-44, Ankara.

3-Bilgin, A., 1983, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayının stratigrafisi, Jeoloji Müh. l8, 35-44, Ankara.

4-Bilgin, A., 1983, Erzurum-Bizdinkas yöresindeki kromitlerin mikroprob incelemesi,
Türkiye Jeoloji Kongresi Bülteni, 4, 59-62, Ankara.

5-Bilgin, A., 1984, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayındaki volkanitlerin jeokimyası,
Türkiye Jeoloji Kongresi Bülteni, 5, 41-50, Ankara.

6- Bilgin, A., 1984, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayındaki fliş ve kireçtaşlarının jeokimyası, Türkiye Jeoloji Kongresi, 5, 51-58, Ankara

7- Bilgin, A., 1984, Serçeme (Erzurum) Deresi ultramafitlerinin mineraloji ve petrografisi,
Jeoloji Müh., 19, 81-87, Ankara.

8- Bilgin, A., Köseoğlu, M., l985, Denizli-Babadağ dolayının stratigrafisi, Akd.Üniv.,
Isp.Müh.Fak.Derg., 1, 29-69, Isparta.

9- Bilgin, A., 1985, Denizli-Vakıfköy bakır cevherleşmeleri, Jeoloji Müh., 24, 3-8, Ankara.

10- Bilgin, A., 1986, Denizli-Babadağ dolayındaki metamorfizma, Akd.Üniv.,
Isparta Müh.Fak.Derg., 2, 11-23, Isparta.

11- Bilgin, A., 1987, Serçeme (Erzurum) Deresi volkanitlerinin mineraloji ve petrografisi,
Akd.Üniv.,Isparta Müh.Fak.Derg., 3, 47-61, Isparta.

12- Özkan, G., Köseoğlu, M., Bilgin, A., 1988, Isparta içme suyundaki fluorürün çevre
kayaçlarla ilişkisi, Ulusal I.Hidrojeoloji Sempozyumu, 247-256, Ankara.

13. Bilgin, A., Özkan, G., Köseoğlu, M., 1988, Fluorürün kayaçlardaki dağılımı ve bazı
cevher yataklarının prospeksiyonunda kullanılması, Akd. Üniv., Isparta
Müh.Fak.Derg., 4, 63-79, Isparta.

14- Şahinci, A., Özkan, G., Bilgin, A., 1988, Gölcük ve yöresinde magmatik kayalardan gelen suların jeokimyasal evrimi, Akd.Üniv.Isp.Müh.Fak.Derg., 4, 1-16, Isparta.

15- Bilgin, A., 1989, Yerleşme alanlarının seçiminde jeomorfoloji, Jeomorfoloji Derg., 17, 35-45, Ankara.

16- Bilgin, A., Köseoğlu, M., Özkan, G., 1990, Isparta-Gölcük yöresi kayaçlarının mineraloji, petrografi ve jeokimyası, Doğa, Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Derg., 14/2, 342 – 361, Ankara.

17- Özgür, N., Bilgin, A., 1990, Sarıkamış/Kars perlit ve obsidyenlerinin jeokimyası, jenezi ve ekonomik önemi, Jeomorfoloji Derg., 18, 25-38, Ankara.

18- Bilgin, A., Özpınar, Y., 1990, Babadağ ve Acıpayam (Denizli) dolaylarındaki ofiyolitik
kayaçların başkalaşımlarında etken olan fiziksel koşullar, C.Ü.Müh.Fak.Derg., Yerbilim. C.6, 7, 81-96, Sivas.

19- Özgür, N., Pekdeğer, A., Schneider, H.J., Bilgin, A., 1990, Pliocene volcanism in the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 1990, 411-419 , İzmir.

20- Pekdeğer,A.,Özgür, N., Schneider, H.J., Bilgin, A., 1990, High fluorine contents in aqueous systems of the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 1990, 160-170 , İzmir.

21- Bilgin, A., Karagüzel, R., Kocabaş,İ., 1991, Karst resources and their exploitation on the Western Taurus, Bulletin of Geomorphology, 19, 145-150, Ankara.

22- Özgür, N., Pekdeğer, A., Bilgin, A., 1991, Batı Toroslar Gölcük-Isparta yöresi yeraltısularında bulunan fluorun kökeni, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, pp.233-248, Isparta.

23- Kocabaş, İ., Bilgin, A., 1991, Yeraltısularında kirlenme ve traser testleri, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 115-123, Isparta.

24- Bilgin, A., Köseoğlu, M., 1991, Isparta Gölcük yöresindeki kil minerallerinin mühendislik önemi, Akd.Üniv., Isparta Müh. Fak.Derg., 6, 47-59, Isparta.

25- Kibici, Y., Mutlutürk, M., Karagüzel, R., Bilgin, A., 1992, Karahallı (Uşak) Yöresinin Jeolojisi ve Yöre Mermerlerinin Mühendislik Özellikleri, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, s, 165-178 sayfa, Ankara.

26- Kuşcu, M., Bilgin, A., 1992, Kızıldağ (Eğirdir-Isparta) Kromitlerinin Jeokimyasal Özellikleri, Geosound, Yerbilimleri, 21, pp. 141-153, Adana.

27 Karagüzel, R., Taşdelen, S., Özkul, M., Bilgin, A., 1995, An Investigation for
Determining the Possibility of Contamination by Waste Water Discharge to Kikez Aquifer Bucak-Türkiye, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, 9-14 october 1995, S. 693-700, İzmir, Türkiye

28- Özpınar, Y., Bilgin, A., 1996, Kozlar (Beyağaç-Denizli) Karaismailler (Kelekçi-Denizli) arası ofiyolitlerinin petrografisi ile bunlara bağlı kromit yataklarının jeolojik ve jeokimyasal incelemesi, Geosound, 28, pp.157-177.

29- Çoban, H., Bilgin, A., Elitok, Ö., Kadıoğlu, Y.K., Caran, Ş., 1996, Tortul gronitoyidinin güneydoğu kesiminin petrografisi ve petrokimyası, IX.Müh. Sempozyumu, Jeoloji Müh. Bild. Kitabı, S.101-110.

30- Bilgin, A., Taşdelen S., Karagüzel, R., 1997, Karstification around Bucak and Surrounding Area and Problems Arised, Proceedıngs 5th International Symposıum and Fıeld Seminar on Karst Waters and Envıronmental Impacts/Antalya/Turkey, pp. 519-524, 10-20 September 1995, Turkey, A.A.Belcema/Rotterdam/Brookfıeld 1997.

31- Bilgin, A., 1997, Isparta-Gölcük Yöresi Mağmatik Kayaçların Mineraralojisi ve Petrografisi, I. Isparta Pomza Sempozyumu pp.179-185, (26-28 Haziran 1997), Isparta.

32-Yeşilnacar, M.İ., Bilgin, A., Çetin, H., Açıker, Ş.M., 1998, Suruç(Şanlıurfa) Kuzeydoğusunun Jeolojik ve Petrografik İncelemesi, Gap 2. Mühendislik Kongresi, Harran Üniv. Müh.Fak., pp. 242-253, (21-23 Mayıs 1998), Şanlıurfa.

33-Bilgin,A.,1998, Studies on removal and preventive methods of scale deposition in geothermal area of Turkey, Reports on Optional Experiment for The 9 th Group Training Course in Geothermal Energy ( Advanced), Energy Resources Engineering, Division of Engineering, Graduate School of Kyushu University, pp. 167-176.

34- Özkahraman, T., Bilgin, A., 1999, Burdur Yöresi Mermerlerinin Teknolojik Özellikleri ve İşletilmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar, Taş Dünyası,Sayı 12, pp.84-94, İzmir.

35- Dayan, E., Bilgin,A., Hancer,M.,1999, Die Karsterscheinungen an den östlichen Hangen des Davras Dağı (Westlicher Taurus): Karren Dolines, Uvalas, Z.Geomorph. 43/3, pp.321-340.

36- Bilgin,A.,1999, Geothermal systems in the western part of Turkey, Geothermal Research Report of Kyushu University, No.8.pp.56-61, December, 1999

37- Caran, Ş., Bilgin, A., 1999, Bulkazdağı (Sivaslı)-Uşak) yöresi metamorfitlerinin metamorfizması ve kökeni, SDU Müh. Mim. Fak., 11. Müh. Haftası, Yerbilimleri Semp., pp.156-173, Isparta.

38- Bilgin,A., Bolatturk,A., Kurbanoglu,C., 2001, Geothermal Energy in Western Anatolia and Preventation of Scaling, 12 th International Conference on thermal Engineering and thermogrametry (Thermo), 13-15 June, Proceedings pp.121-129, 2001, Budapest,Hungary.

39- Özkahraman,T., Bilgin,A., 2001, Burdur yoresi mermerlerinin teknolojik ozellikleri ve isletme sorunlari, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta’nin Dunu Bugunu ve Yarini Sempozyumu II, 16-17 mayis, cilt 2, 1998, pp. 25-38, Isparta.

40- Bilgin, A., Kuscu M., 2002, Chromite deposits of Isparta (Turkey ) Kızıldağ and surrounding area, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey,21-25 May 2001, Proceedings, pp.267-278.

41- Bilgin, A., Şahin, N., 2002, Petrography and engineering property of Denizli (Turkey) Kocabas travertine, 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey,21-25 May 2001, Proceedings, pp.211-222.

42-Bilgin,A., Hancer, M., Dayan, E., 2003, Geoloische untersuchungen südwestlich von Isparta-Egirdir unter besondere Berucksichtigung der stellung des Perms (Westlicher Taurus), Z. Dt. Geol. Ges. 153/2-4 pp259-271, Stuttgart.

43-Bilgin, A., Caran, Ş., Bolatturk, A., 2003, Geothermal resources and mineral waters in Isparta and surrounding area. Thermo, 2003,18-21 June, 2003, pp. 155-164, Budapest, Hungary.

44-Bilgin,A., Sargın,S., 2003, Building stones and environmental interaction in Isparta (Turkey) region, Industrial Minerals and Building Stones (International Symposium), September 15-18, pp.259-264, Istanbul, Turkey.

45- Bilgin,A., Sargın,S., 2004,Isparta yöresindeki yapıtaşlarındaki ayrışma, TMMOB, Maden Müh. Odası, Madencilik Bülteni, Mermer Özel Sayısı, pp.43-54, Ankara.

46-Bilgin, A., Sargın, S., 2005, Geothermal resources in Afyon and surrounding area, 14 th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (Thermo, 2005, 22-25 June, 2005), renewable energy section in CD, Budapest, Hungary.

47- Dayan, E., Bilgin, A., Sönmez, K., 2005, Davras Dağı ve çevresinde yüzeylenen kumtaşlarındaki ayrışma ve ayrışma şekilleri, Yerbilimleri Geosound, S.46, pp.11-24, Adana.

48-Bilgin, A., Caran, Ş., Şener, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanizmasının çevresel ve ekonomik değerlendirmesi, Türk. Pomza Sempozyumu, 2005, pp.33–39.

49- Bilgin, A., Caran, Ş., Şener, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri, Türk. Pomza Sempozyumu, 2005, pp.41-44, Isparta.

50- Bilgin, A., Kara, V., 2005, Isparta yöresinde yerleşim alanları seçimi açısından jeolojik tehlikeler, Antalya Yöresinin İnşaat Müh. Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül 2005, pp.477-496, Antalya.

51-Bilgin, A., Ismailov, T., Caran, Ş., 2006, Isparta Yöresi kaynak sularında flüor, iyot, arsenik düzeyleriyle insan kökenli (antropojenik) kirlenme ve sağlığa etkileri, 1. Tıbbi Jeoloji Semp. TMMOB Jeol. Müh. Odası Yay. No. 95, pp.228-229, Ankara.

52-Bilgin, A., İsmailov,T., 2006, Some geological hazards which are caused from water at SW Mediterreanean Region of Turkey, Use of the water resources and its Integretional Management, The International Scientific and Practical Conference, 6-7 July, 2006, pp135-140. Baku.

53-Var, A. A., Bilgin, A.,2007, Türkiye’nin jeotermal kaynakları, kullanım maksatları ve orman endüstrisi: Kereste kurutma örneği, 15.Yıl Müh. Mim. Sempozyumu 14-16 Kasım, Isparta, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, pp. 137-146

53- Bilgin, N., Bilgin, A., 2007, Isaparta ve yöresindeki tarihi yapıtlarda kullanılan yapı taşlarının mineralojik ve petroıgrafik özellikleri, 1. Uluslararası Mimarlık ve Taş Sempozyumu, pp.97-104, Antalya.

54-Bilgin, A., Yeprem, H. A., Bilgin, N., 2008, Isparta ve Yöresindeki Kil Minerallerinin Doğal Kitle hareketleri Açısından Önemi, Dayk,1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, pp.225-232, Dayk 2008, Adapazarı.

C) BİLDİRİLER

1-Bilgin, A., 1983, Erzurum-Bizdinkas yöresindeki kromitlerin mikroprob incelemesi, TMMOB, Jeoloji Müh.Odası, Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.

2-Bilgin, A., 1984, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayındaki volkanitlerin jeokimyası,TMMOB, Jeoloji Müh.Odası, Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1984, 5, 41-51, Ankara.

3-Bilgin, A., 1984, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayındaki fliş ve kireçtaşlarının
jeokimyası,TMMOB,Jeoloji Müh.Odası, Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1984, Ankara.

4-Özkan, G., Bilgin, A.,Köseoğlu, M., l987, Isparta içme suyundaki fluorürün çevre kayaçlarla ilişkisi, Ulusal I.Hidrojeoloji Sempozyumu,

5-Bilgin, A., Köseoğlu, M., Özkan, G., 1988, Isparta Gölcük volkanitlerinin mineraloji, petrografi ve jeokimyası, TMMOB, Jeoloji Müh. Odası, 1988.

6-Bilgin, A., 1988, Yerleşme alanlarının seçiminde jeomorfoloji, Türkiye 12. Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı.

7-Şahinci, A., Bilgin, A., Özkan, G., 1988, Gölcük ve yöresinde magmatit kayaçlardan gelen suların jeokimyasal evrimi, Akdeniz Üniv.Isparta 5.Müh.Haftası, Isparta.

8-Bilgin, A., Özpınar, Y., 1988, Denizli-Babadağ ve Denizli-Acıpayam dolayındaki ofiyolitik kayaçların başkalaşımlarında etken olan fiziksel koşullar, 1.Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, Cumhuriyet Üniv.Müh.Fakültesi.

9-Bilgin, A., Köseoğlu, M., 1990, Isparta Gölcük yöresindeki kil minerallerinin mühendislik önemi, Akd.Üniv.Isparta Müh.Fak., 6.Müh.Haftası.

10-Özgür, N., Pekdeğer, A., Schneider, H.J., Bilgin, A., 1990, Pliocene volcanism in the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 1990, İzmir.

11-Pekdeğer,A.,Özgür, N., Schneider, H.J.,Bilgin, A., 1990, High fluorine contents in aqueous systems of the Gölcük area, Isparta W-Taurides, IESCA 1990, İzmir.

12-Bilgin, A., Karagüzel, R., Kocabaş, İ., 1991, Batı Toroslarda Karst zenginliği ve işletilmesi, Uluslararası I.Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı, 6-10 Mayıs 1991, Ankara.

13- Özgür, N., Pekdeğer, A., Bilgin, A., 1991, Batı Toroslar Gölcük/Isparta yöresi yeraltı sularında bulunan fluorürün kökeni, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 3-5 Haziran 1991, Isparta.

14-Kocabaş, İ., Bilgin, A., 1991, Yeraltı sularında kirlenme ve traser testleri, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 3-5 Haziran 1991, Isparta.

15- Kibici, Y., Karagüzel, R., Mutlutürk, M., Bilgin, A., 1992, Karahallı Uşak Yöresinin Jeolojisi ve yöre mermerlerinin mühendislik özellikleri, TMMOB, Jeoloji Müh.Odası, Türkiye Jeoloji Kurultayı 1992.

16- Kocabaş, İ., Bilgin, A., 1992, Jeotermal rezervuarlarda geri-enjeksiyon problemleri, Türkiye 9.Petrol Kongresi ve Sergisi, 17-21 Şubat l992, Ankara.

17-Mutlutürk, M., Kibici,Y., Karagüzel, R., Bilgin, A., 1992, Karahallı (Uşak), Külköy, Duraklı mermerlerinin yapısal konumları ve işletilme özellikleri, Akd.Üniv. 7. Müh. Haftası (25-29 Mayıs, 1992), Isparta.

18- Uz, B., Çoban, F., Eren, R.H., Bilgin, A., 1993, Geology and Petrology of the Quaternary Basalts in the Biga Peninsula and an Example to Clay Formation in Ultrabasic/Basic Rocks, NW-Turkey, 8 th Meeting of the Association of
European Geological Societies, S:75, Budapest.

19- Bilgin, A., Göymen, G., Kuscu, M., 1993, Evaluation of Copper Deposits of Ergani (Turkey) From the Plate Tectonic’s Point of View, 8 th Meeting of the Association of European Geological Societies, Budapest.

20- Bilgin, A., Kocabaş, İ., 1993, Karstlaşma ve çevreye olan etkileri. Harran Üniv. Müh. Fak. GAP Çevre Sempozyumu, Şanlıurfa.

21- Göymen, G., Bilgin, A., Kuşcu, M., 1994, Plaka tektoniği ilkeleri ışığında Ergani-Maden bakır zuhurlarının oluşumu, 47.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.

22- Bilgin, A., Özkul, M., Taşdelen, S., Karagüzel, R., 1995, Karstification around Bucak and Surrounding Area and Proplems Arised, Internatıonal Symposıum and Field Seminar on Karst Waters and Environmental Impacts, Antalya, Turkey.

23- Karagüzel, R., Taşdelen, S., Özkul, M., Bilgin, A., 1995, An investigation for determining the possibility of contamination by waste water discharge of to Kikez Aquifer, Bucak-Türkiye, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region 9-14 october 1995 (IESCA), s.693-700,İzmir, Türkiye

24- Çoban, H., Bilgin, A., Elitok, Ö., Kadıoğlu, Y.K., Caran, Ş., 1996, Tortul gronitoyidinin güneydoğu kesiminin petrografisi ve petrokimyası, IX.Müh. Sempozyumu, Isparta.

25- Bilgin, A., 1997, Isparta-Gölcük Yöresi Mağmatik Kayaçların Mineraralojisi ve
Petrografisi, I.Isparta Pomza Sempozyumu (26-28 Haziran 1997), Isparta.

26- Özkahraman, T., Bilgin, A., 1998, Burdur Yöresi Mermerlerinin Teknolojik Özellikleri ve İşletilmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar, Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, 16-17 Mayıs 1998, Isparta.

27- Yeşilnacar, M.İ., Bilgin, A., Çetin, H., Açıker, Ş.M., 1998, Suruç(Şanlıurfa) Kuzeydoğusunun Jeolojik ve Petrografik İncelemesi, Gap 2. Mühendislik Kongresi, Harran Üniv. Müh.Fak., (21-23 Mayıs 1998), Şanlıurfa.

28- Caran, Ş., Bilgin, A., 1999, Bulkazdağı (Sivaslı)-Uşak) yöresi metamorfitlerinin metamorfizması ve kökeni, SDU Müh. Mim. Fak., 11. Müh. Haftası, Yerbilimleri Semp., Isparta.

28- Bilgin, A., Özgür, N., Yağmurlu, F., 1999, Isparta Gölcük Volkaniklerinin Kökeni ve Gelişimi, GB. Türkiye, SDÜ. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20–23 Ekim 1999, Isparta.

29- Elitok, Ö.,Bilgin, A., 1999, Kızıldağ Ofiyolitlerinin (Şarkikaraağaç) Jeolojisi ve Petrografisi, Türkiye, SDÜ. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20-23 Ekim 1999, Isparta.

30- Çoban, H., Bilgin, A., 1999, Olucak (Gümüşhane) Yöresi Eosen Yaşlı Andezitik-Dasitik Volkaniklerin Petrografisi-Petrokimyası ve Magma Mixing, Türkiye, SDÜ. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20–23 Ekim 1999, Isparta.

31 Caran, Ş., Bilgin, A., Elitok, Ö., 1999, Sivaslı (Uşak) Dolayında Etkili Olan Bölgesel Metamorfizmanın İncelenmesi, SDÜ. 11. Mühendislik Haftası Yerbilimleri Sempozyumu, 20-23 Ekim 1999, Isparta.

32-Bilgin, A.,2000, Jeotermal enerji ve kullanım alanları, Surdurulebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelismeler ve Turkiye’deki Durum Simpozyumu, Akd. Univ. Muh. Fak. ve Akdeniz Belediyeler Birligi, 25/02/2000, Antalya

33- Bilgin,A., Bolatturk,A., Kurbanoglu,C., 2001, Geothermal Energy in Western Anatolia and Preventation of Scaling, 12 th International Conference on thermal Engineering and thermogrametry (Thermo), pp.121-129, 13-15 June, 2001, Budapest,Hungary.

34- Coban, H., Kumral, M., Bilgin,A.,2001, The investigation of lacustrinal and volcanogenic clays in the vicinity of lake district (Isparta, SW Turkey), 37 Forum on The Geology of Industrial Minerals, University of Victoria, Biritish Colombia.
35- Bilgin,A., Kuscu, M., 2001, Chromite deposits of Isparta (Turkey) Kizildag and surrounding area, 4 th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, SDU, Isparta.
36- Bilgin,A., Sahin,N., 2001, Petrography and engineering property of Denizli (Turkey) Kocabas travertine, 4 th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, SDU, Isparta.
37-Caran, S.,Bilgin,A., 2003, Süs taşlarının genel özellikleri, bulunuşu ve değerlendirilmesi, 1. Gemoloji Sempozyumu, Ankara.
38-Caran, S., Bilgin,A., Coban,H.,2003, Gölcük (Isparta) volkanitleri ile ilişkili zeolit içeren kaynaklaşmış tüflerin mineralojisi, 20.Yıl Sempozyumu,14-16 Mayıs,2003, Isparta.
39-Bilgin,A., Caran,Ş.,Bolatturk,A.,2003, Geothermal resources and mineral waters in Isparta and surrounding area. (Thermo,2003,18-21 June, 2003, Budapest,Hungary.

40-Bilgin,A., Sargın,S., 2003, Building stones and environmental interaction in Isparta (Turkey) region, Industrial Minerals and Building Stones (International Symposium), September 15-18, Istanbul, Turkey.

41-Bilgin,A., Sargın, S.,2005, Geothermal resources in Afyon and surrounding area, Thermo, 2005, 22-25 June, 2005, Budapest, Hungary.

42-Bilgin, A., Caran, Ş., Şener, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanizmasının çevresel ve ekonomik değerlendirmesi, Türk. Pomza Sempozyumu, 15-17 Eylül 2005, Isparta..

43-Bilgin, A., Caran, Ş., Şener, İ., 2005, Isparta Gölcük volkanitlerinin jeokimyasal özellikleri, Türk. Pomza Sempozyumu, 15-17 Eylül 2005, Isparta.

44-Bilgin,A., Kara,V.,2005, Isparta yöresinde yerleşim alanları seçimi açısından jeolojik tehlikeler, Antalya Yöresinin İnşaat Müh. Sorunları Kongresi, 22-24 Eylül 2005, Antalya.

45-Caran, Ş., Uysal, İ., Çoban, H., Karslı, O., Bilgin., Sadıklar, M. B., 2005, Isparta açısı ofiyolitlerine ait harzburjitik peridotitler ve bir yitim zonu ortamındaki kısmi ergimeye ilişkin yorumlar/Harzburgitic Peridotites from Isparta Angle Ophiolites (SW Turkey): Implications for Mantle Melting in a Supra-Subduction Zone Setting, KTÜ, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 27-30 Eylül 2005,Trabzon.

47-Bilgin,A., İsmailov,T., Caran, Ş.,2005, Isparta yöresi kaynak sularında fluor, iyot, arsenik düzeyleriyle insan kökenli (antrapojenik) kirlenme ve sağlığa etkileri, 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 1-3 Aralık, 2005, Ankara.

48- Bilgin, A., İsmailov,T., 2006, Some geological hazards which are caused from water at SW Mediterreanean Region of Turkey, Use of the water Resources and its Integretional Management, The International Scientific and Practical Conference, 6-7 July, 2006,. Baku.

49- Bilgin, A., Bilgin, N., 2006, Kilin Anadolu’da malzeme olarak kullanımı, II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 30-31 Ekim 2006, SDÜ Isparta.

50- Var, A. A., Bilgin, A.,2007, Türkiye’nin jeotermal kaynakları, kullanım maksatları ve orman endüstrisi: Kereste kurutma örneği, 15.Yıl Müh. Mim. Sempozyumu 14-16 Kasım, Isparta, Bild. Kit., Cilt 1, pp. 137-146

51- Bilgin, N., Bilgin, A., 2007, Isparta ve yöresindeki tarihi yapıtlarda kullanılan yapı taşlarının mineralojik ve petrografik özellikleri, 1. Uluslararası Mimarlık ve Taş Sempozyumu, pp.97-104, Antalya.

52- Bilgin, A. Yeprem, H. A., Bilgin, N., 2008, Isparta ve Yöresindeki Kil Minerallerinin Doğal Kitle hareketleri Açısından Önemi, 1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, Dayk 2008,

53- Bilgin,A., Özkahraman, T., 2008, Geothermal energy potential of Isparta (Turkey) and surrounding area, Regional Process of the 5th World Water Forum, Regional Meeting on Water in the Mediterranean Basin, 09-11 October, Near East University, Lefkosa, TRNC

54- Bilgin, N., Bilgin, A., Yeprem, H.A., 2008, Isparta killerinden tuğla üretimi, 7. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım,2008, Afyon.

55- Bilgin, A., 2009, Yalova ve yöresinin jeotermal enerji açısından önemi, 1. Dünden Bugüne Yalova Sempozyumu, 29-31 Mayıs, 2009. Yalova.

5- BİTİRİLMİŞ VE DEVAM EDEN ARAŞTIRMA PROJELERİ

1- Bilgin, A., 1983, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolayının jeolojik, petrografik incelemesi, TÜBİTAK, Proje No: TBAG-450 (Tamamlanmış).

2- Bilgin, A., Özgür, N., 1985, Isparta içme suyundaki fluorürün hidrojeokimyasal incelemesi, Akd. Üniversitesi-Frie Universitat Berlin, Almanya, ortak proje, (Tamamlanmış).

3- Bilgin, A.,Doğan, A., Karagüzel,R.,Özkul.,Taşdelen,S.,M.,Hançer,.1994, Bucak-Burdur kanalizasyon arıtma tesislerinden çıkan suların deşarjının yapıldığı karstik düden ve yakın civarı ile Kikez içme suyu sahaları yeraltısuyu kirliliğinin araştırılması, SDÜ. Müh.Mim.Fakültesi, Dönersermaye Projesi. (Tamamlanmış), Proje no.1994–17, Isparta.

4- Bilgin, A.,Dayan., E., Hançer, M., 1999, Davras ve Dolayının jeolojisi ve jeomorfolojisi, S.D.Ü.Araştırma Fonu projesi,proje no: 58 (Tamamlanmış)

5- Bilgin,A., Caran, Ş.,1999, Sivaslı (Uşak) dolayının jeolojik, mineralojik ve petrografik incelemesi, SDU Araştırma Fonu, Proje no.147, Isparta. (Tamamlanmış)

6- Bilgin,A., Elitok, Ö., 1999, Şarkikaraağaç (Isparta) ve civarının jeolojik, mineralojik, petrografik incelemesi, sıcak su ve jeotermal enerji olanakları, SDU Araştırma Fonu, proje no.99, Isparta. (Tamamlanmış).

7- Bilgin,A., Sahin,U.,2000, Saraytermal kaplica suyunun kullanilabilirliği raporu, SDU, Isparta Yüksek Öğrenim Vakfi, Ar-Ge Iktisadi Isletmesi, Isparta. (Tamamlanmış).

8 Bilgin, A., Dayan, E., Sönmez, K., 2001, Isparta ve çevresinde yüzeylenen kayaçlarda izlenebilen çözülme süreçleri ve çözülme türleri (SDÜ, proje no.399, tamamlanmış).

9- Bilgin, A., Bolattürk, A., Caran, S., 2001, Isparta yöresindeki jeotermal suların kullanılabilirliği ve bunlarla ilgili kabuklaşma ve korozyonun önlenmesinin araştırılması (SDÜ, proje no.391, tamamlanmış).

10- Sargın, S., Bilgin, A.,2002, Doğal ortam-insan ilişkisi çerçevesinde Isparta şehri yapılaşmasında kullanılan yapı taşlarının petrografik ve alterasyon özelliklerinin çevreyle olan etkileşiminin araştırılması.(SDÜ, proje no. 585, tamamlanmış)

11- Bilgin, A., Caran, S., Çoban, H., 2005, Lisiyen, Beyşehir ve Antalya napları, ultramafik kayaçlarında olivinler ve içindeki kromit/krom-spinel inklüzyonlarının incelenmesi SDÜ,(proje no. 03M710),)

12-Bilgin, A., 2008, Göller Bölgesi’ndeki kayaçların mineralojik ve petrografik özelliklerinin yapay mermer kalitesine etkileri, SDÜ BAB Projesi, (Devam ediyor, Proje No: 1733-D-08)

13-Bilgin, A., 2009, Stonex Madencilik Şirketi’nin Van Erciş Ulupamir Köyü yakınındaki obsidyen sahasına ait ekspertiz raporu, Proje No-16, SDÜ Döner Sermaye Raporu, Isparta.

6-VERDİĞİ DERSLER

A) Lisans Dersleri:

Jeomorfoloji

Optik Mineraloji

Mağmatik Kayaç Petrografisi

Jeotermal Sistemler

Kayaç Tanıma Tekniği

Sedimanter Kayaç Petrografisi

Metamorfik Kayaç Petrografisi

Türkiye Jeolojisi

Kil Mineralojisi

Süstaşları

B)Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri

Volkanoloji

Kil Mineralojisi

Jeotermal Enerji ve Kullanım Alanları

İleri Metamorfik Kayaç Petrografisi

Süs mineralleri ve Süs Taşları

Cevher Mineralleri

Ofiyolit Jeolojisi ve Petrografisi

İleri Jeomorfoloji

Karbonat Petrografisi

7- KONFERANS VE SEMİNERLER

1- Bilgin, A., 1998, Jeotermal systems in the western part of Turkey, Kyushu Universty, Geothermal Research Center, Kasuga,Japan.

2-Bilgin, A.,1998, Studies on removal and preventive methods of scale deposition in
geothermal areas of Turkey, Kyushu Universty,Geothermal Research Center, Kasuga, Japan.

3- Bilgin, A.,1999, Jeotermal Enerji, S.D.Ü. Rektörlük Kültür Merkezi, 12/04/1999, saat: 14:00, Isparta
4- Bilgin, A.,1999, jeotermal Enerji ve kullanım alanları, 5 Kasım 1999 Ankara Üniversitesi saat 14 00 Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

5- Bilgin,A.,1999, Jeotermal enerji, TMMOB, Jeoloji Müh. Odasi, 14/05/1999, saat:14, Konya

6- Bilgin, A.,1999, Dünyada ve Türkiye’de jeotermal enerji, SDU Müh. Mim. Fak. Konferans Salonu 12.10.1999, saat: 14 00Isparta.

7- Bilgin, A.,2000, Yeraltısuları jeokimyası ve akifer mineralojisi, SDÜ Müh. Mim.Fak.Jeoloji Müh. Seminer Salonu, 22/11/2000, saat : 15 00, Isparta.

8- Bilgin, A.,2002, Süs mineralleri ve süs taşları, SDÜ Müh. Mim.Fak.Jeoloji Müh. Seminer Salonu, 20/03/2002, saat: 15 00, Isparta.

9-Bilgin, A.,2004, Kil mineralojisi ve kil minerallerinin mühendislik önemi, SDÜ Müh. Mim Fak. Anfi–3, 05.03.2004, saat 15:00, Isparta.

10-Bilgin, A., 2005, Türkiye’de ve dünyada jeotermal enerji, SDÜ Müh. Mim. Fak. Anfi 3, 01.12.2004, saat 15: 00, Isparta.

11-Bilgin, A., 2005, Türkiye’de ve dünyada jeotermal enerji, SDÜ Burdur Eğitim . Fak. Konferans Salonu, 02/12/2004, saat 14 :00, Burdur.

12- Bilgin, A., 2005, Isparta yöresi kaynak sularında fluor, iyot, arsenik düzeyleriyle insan kökenli (antrapojenik) kirlenme ve sağlığa etkileri, 30 Kasım , 2005 Jeoloji Müh. Bölümü Seminer Salonu, saat 15:00, Isparta

13-Bilgin, A.,2006, Geothermal Energy in Turkey and the world, RWTH Rhenisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen, Germany, 27/06/2006, Saat 16:00, Aachen, Germany.

14-Bilgin, A., 2007, Isparta’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli, Isparta İl Genel Meclisi salonu, saat 14:00, 05.04.2007, Isparta.

15-Bilgin, A., 2007, Isparta yöresindeki tarihi binalarda kullanılan yapı taşlarının mineralojisi ve petrografisi SDÜ Müh. Mim Fak. E8-101 15

Eğitim

× WhatsApp