Sağlık Yönetimi

Genel Bilgi

  • Sağlık Yönetimi bölümü, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi için gereken becerileri ve bilgileri öğrencilere aktaran bir disiplindir. Bu bölüm, hastaneler, klinikler, sağlık bakım organizasyonları ve diğer sağlık hizmetleri kurumlarında liderlik ve yönetim rollerine hazırlar. Sağlık yönetimi, tıp bilimi ve işletme yönetimi prensiplerini birleştiren bir alandır.
  • Bölümün temel amacı, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak, sağlık politikalarını ve düzenlemelerini anlamak, hastane ve sağlık hizmetleri organizasyonlarının işleyişini yönetmek ve iyileştirmek için gereken yönetim ve liderlik becerilerini öğretmektir.

  • Dersler genellikle genel işletme, ekonomi, finans, hukuk, politika, tıbbi terminoloji, sağlık bilgi sistemleri, sağlık hizmetleri pazarlaması, insan kaynakları yönetimi, kalite yönetimi ve stratejik yönetim gibi konuları kapsar.
  • Mezunlar genellikle hastane yönetimi, tıbbi ve sağlık hizmetleri yönetimi, danışmanlık hizmetleri, sağlık politikası ve planlama, halk sağlığı yönetimi ve tıbbi bilgi sistemleri gibi alanlarda kariyer yaparlar. Sağlık hizmetleri alanı, sürekli olarak gelişen ve genişleyen bir alandır ve sağlık yönetimi profesyonellerine sürekli olarak talep vardır.

× WhatsApp