Uluslararası İlişkiler

DERS ADI: Uluslararası İlişkilere Giriş
DERS KODU: UI-101
KREDİ: 3
SEMESTR: Bahar

DERS İÇERİĞİ:
– Uluslararası ilişkilerin tanımı ve kapsamı
– Uluslararası politika ve güncel olaylar
– Uluslararası hukuk ve kurumlar
– Uluslararası ekonomi ve ticaret
– Küresel güvenlik ve terörizm
– Uluslararası çevre politikaları
– Uluslararası insani yardım ve kalkınma

DERS ADI: Siyasal Teoriler
DERS KODU: UI-201
KREDİ: 3
SEMESTR: Güz

DERS İÇERİĞİ:
– Gerçekçilik, liberalizm ve yapısalcılık gibi temel siyasal teorilerin tanıtımı
– Siyaset felsefesi ve etik
– Uluslararası ilişkilerde güç, ulusal çıkarlar ve diplomasi
– Küresel yönetişim ve uluslararası aktörler

DERS ADI: Uluslararası Güvenlik
DERS KODU: UI-301
KREDİ: 3
SEMESTR: Bahar

DERS İÇERİĞİ:
– Uluslararası güvenlik kavramı ve teorileri
– Savaş, çatışma ve barış süreçleri
– Asimetrik tehditler ve terörizm
– Nükleer silahlanma ve yayılma
– İnsan hakları ve uluslararası insancıl hukuk
– Sınırlar, göç ve mültecilik

DERS ADI: Uluslararası Ekonomi
DERS KODU: UI-401
KREDİ: 3
SEMESTR: Güz

DERS İÇERİĞİ:
– Uluslararası ekonomi politiği
– Küreselleşme ve uluslararası ticaret kuralları
– Dış ticaret teorileri ve uygulamaları
– Uluslararası finansal sistem ve kurumlar
– Kalkınma ekonomisi ve yardım politikaları
– Ekonomik entegrasyon ve bölgesel bloklar

× WhatsApp