Akreditasyon

International Higher Education and Universities Accreditation Council (IHEAC), 02 Ocak 2023 tarihinde İngiltere’de kurulmuştur. IHEAC, Avrupa bölgesel akreditasyon işbirliğidir ve uluslararası akreditasyon kurumları tarafından tanınmaktadır. IHEAC’ın Rolü IHEAC’ın birincil rolü, Avrupa bölgesindeki Yüksek Öğrenim düzeyinde eğitim veren kurum ve kuruluşları akredite etmek, akreditasyon kuruluşları arasında karşılıklı tanıma düzenlemesini (MRA) yönetmek ve genişletmektir. MRA, uygunluk değerlendirme sonuçlarının (örn. test raporları, test sertifikaları, muayene raporları ve belgelendirme) bölge genelinde ve dünyadaki diğer bölgelerle kabul edilmesini kolaylaştırır. Bir IHEAC MRA imzacısı tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşları (CAB’ler) tarafından üretilen uygunluk değerlendirme sonuçları, diğer tüm IHEAC MRA imzacıları tarafından kabul edilir. Uygunluk değerlendirme sonuçlarının karşılıklı olarak tanınması ve kabul edilmesi, mükerrer test, muayene veya belgelendirme yapma ihtiyacını azaltır, böylece zamandan ve paradan tasarruf sağlar, ekonomik verimliliği arttırır ve uluslararası ticareti kolaylaştırır. IHEAC’ın üyeleri arasında üniversiteler, yüksek öğrenim ve öğretim kurumları, akreditasyon kuruluşları, akreditasyon odak noktaları ve akredite uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilgi duyan diğer kuruluşlar bulunmaktadır. Üniversitemiz IHEAC tarafından tanınan ve IHEAC akreditasyonuna sahip bir üniversitedir.

× WhatsApp