Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Bu program, öğrencilere küresel politika, uluslararası ekonomi, uluslararası hukuk ve diplomasi gibi konuları içeren geniş bir perspektif sunar. Öğrenciler, uluslararası ilişkilerdeki temel kavramları, uluslararası kuruluşları, küresel güvenlik konularını ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümüne yönelik stratejileri öğrenir.

1. Yıl / 1. Dönem

– Giriş ve Temel Kavramlar
– Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler
– Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları
– Sosyoloji ve Toplumsal Değişim
– Dil ve İletişim Becerileri (Yabancı Dil)
– Akademik Yazma ve Araştırma Yöntemleri

1. Yıl / 2. Dönem

– Uluslararası Örgütler ve İşleyişleri
– Siyaset Bilimi ve Karar Alma Süreçleri
– Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme
– Yönetim ve Liderlik
– Uluslararası İktisat
– İstatistik ve Veri Analizi

2. Yıl / 3. Dönem

– Diplomasi ve Müzakere Teknikleri
– Bölgesel Çalışmalar ve Dış Politika
– Uluslararası Çatışma ve Barış Çalışmaları
– Ekonomik Kalkınma ve Sürdürülebilirlik
– Araştırma Projesi Hazırlığı

2. Yıl / 4. Dönem

– Avrupa Birliği ve Bölgesel Entegrasyon
– Orta Doğu Siyaseti ve Kültürü
– Asya-Pasifik Bölgesi ve Ekonomisi
– Afrika ve Latin Amerika İlişkileri
– Araştırma Projesi Sunumu ve Değerlendirmesi

3. Yıl / 5. Dönem

– Uluslararası Göç ve İnsan Hakları
– Küresel Güvenlik ve Terörizm
– Enerji ve Çevre Politikaları
– Ekonomik Diplomasi ve Ticaret Politikaları
– Staj ve Mesleki Deneyim (Zorunlu)

3. Yıl / 6. Dönem

– Medya ve Propaganda Analizi
– Uluslararası Kriz Yönetimi
– Gelişen Pazarlar ve Fırsatlar
– Diplomatik Protokol ve Etik
– Mezuniyet Tezi Hazırlığı

4. Yıl / 7. Dönem

– Dış Politika ve Stratejik Planlama
– Uluslararası İşbirliği ve Yardım Projeleri
– Uluslararası Halkla İlişkiler ve İmaj Yönetimi
– İnovasyon ve Teknoloji Politikaları
– Mezuniyet Tezi Çalışmaları

4. Yıl / 8. Dönem

– Uluslararası İlişkilerde Geleceğin Trendleri
– Kültürel Diplomasi ve Sanat
– Kritik Düşünme ve Etik
– Uluslararası İlişkilerde Yeni Medya ve Sosyal Ağlar
– Mezuniyet Tezi Savunması ve Bitirme Projesi

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı İlave Bilgiler:

– Staj ve Mesleki Deneyim (Zorunlu): Lisans programının 5. döneminde öğrencilerin, alanda pratik deneyim kazanmalarını sağlamak için zorunlu staj programı düzenlenir. Bu stajlar, öğrencilere uluslararası kuruluşlar, diplomatik misyonlar, sivil toplum kuruluşları veya özel sektördeki uluslararası ilişkilerle ilgili kurumlarda farklı rollerde çalışma fırsatı sunar.

– Mezuniyet Tezi Hazırlığı: 6. dönemde öğrencilere, kendi ilgi alanları ve araştırma konuları doğrultusunda bir mezuniyet tezi hazırlama görevi verilir. Bu süreçte öğrencilere bir danışman atanır ve tez çalışmaları için rehberlik yapılır. Mezuniyet tezi, öğrencilerin araştırma ve analitik yeteneklerini göstermelerine ve belirli bir konuda uzmanlaşmalarına imkan sağlar.

– Mezuniyet Tezi Savunması ve Bitirme Projesi: Lisans programının son döneminde, öğrenciler hazırladıkları mezuniyet tezini akademik bir panel önünde savunurlar. Bu savunma, öğrencilerin tez çalışmalarını ve araştırmalarını uzman bir heyete sunarak kendi düşüncelerini ve sonuçlarını savunma becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, son dönemdeki bitirme projesi de öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda bir uygulama projesi ya da araştırma çalışması olarak tamamlanır.

Lisans Programı Özellikleri:

– Öğrenci Değişim Programları: Uluslararası ilişkiler alanında öğrencilere uluslararası değişim programları ile farklı ülkelerdeki üniversitelerde eğitim alma fırsatı sunulur. Bu programlar sayesinde öğrenciler, farklı kültürleri deneyimleme, dil becerilerini geliştirme ve uluslararası bağlantılar kurma imkanı elde ederler.

– Sosyal ve Kültürel Etkinlikler: Lisans programı boyunca, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya gelmeleri ve çeşitli öğrenci topluluklarına katılmaları teşvik edilir. Bu etkinlikler, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve üniversite hayatını dolu dolu yaşamalarına yardımcı olur.

– Kariyer Danışmanlığı ve Destek: Üniversite, öğrencilere kariyer danışmanlığı hizmetleri sağlar ve mezun olduktan sonra iş bulma ve kariyer yolculuğunda destek sunar. İş dünyasında başarılı olmaları için öğrencilere yönelik iş arama becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları ve seminerler düzenlenir.

× WhatsApp