Öğrenci Dekanlığı

Öğrenci Dekanlığı Görev ve Sorumlulukları

Öğrenci Dekanlığı öğrencilerin üniversiteye adaptasyonunu sağlayarak kişisel, kültürel, sosyal ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan, sorunlarına ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde çözüm üretmeye çalışan, etkin ve verimli bir öğrenim ortamı sunmayı hedefleyen idari bir birimdir. Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sorunlarını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm arar. Kültür ve sanat alanlarında çalışmalar yapar. Öğrencilere daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar. Öğrenci kulüplerinin açılmasını ve işleyişlerini yürütür, yapacakları organizasyonlar için yardımcı olur. Gönüllü öğrencilerden oluşan gruplara danışmanlık yapar, öğrencilere yaşam becerileri kazandıracak ortamlar sağlar. Öğrencileri ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı olmaları yönünde destekler. Üniversite içinde yarı zamanlı çalışmak isteyenlerin başvurularını inceler.

× WhatsApp