Tarihçe

GÖYÇE ZENGEZUR

Göyçe Zengezur, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yer alan bir bölgedir ve zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bölgenin geçmişi, binlerce yıl öncesine kadar uzanır ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Eski Dönemler:

Göyçe Zengezur bölgesi, M.Ö. 3. binyılda Urartu Krallığı’nın etkisi altına girmiştir. Urartular, bölgeye yerleşerek güçlü bir medeniyet kurmuş ve bölgedeki kaleler, tapınaklar ve sulama sistemleri gibi yapıları inşa etmişlerdir. Urartu Krallığı’nın çöküşünden sonra Pers İmparatorluğu bölgeyi ele geçirmiştir ve Pers etkisi bölgede hissedilmiştir.

Helenistik ve Roma Dönemi:

M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender’in fetihleriyle Göyçe Zengezur, Büyük İskender’in ardılı olan Helenistik krallıkların egemenliğine girmiştir. Daha sonra Roma İmparatorluğu bölgeyi kontrol etmiş ve kültürel etkilerini yaymıştır.

Orta Çağ:

Orta Çağ’da Göyçe Zengezur, Bizans İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu arasında sık sık el değiştirmiştir. Bu dönemde bölge, ticaret yolları üzerinde stratejik bir konuma sahipti. 9. yüzyılda Müslüman Araplar bölgeyi ele geçirerek İslam’ı yaymaya başlamışlardır. Ardından bölge, Türk hükümdarlıklarının etkisi altına girmiştir.

Selçuklu ve İlhanlı Dönemi:

yüzyılda Selçuklu Türkleri, Göyçe Zengezur’u ele geçirerek bölgeyi Türk hakimiyetine sokmuştur. Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Moğol İlhanlılar dönemi başlamıştır. Moğollar, bölgeyi fetih ederek yönetimlerine almışlar ve bölgede ekonomik ve kültürel gelişmeler yaşanmıştır.

Karabağ Hanlığı ve Osmanlı Dönemi:

yüzyılda Karabağ Hanlığı, Göyçe Zengezur bölgesinde hüküm sürmüştür. Hanlığın kontrolü altında bölgede ticaret ve tarım gelişmiş, kültürel faaliyetler ivme kazanmıştGöyçe Zengezur, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yer alan bir bölgedir ve zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bölgenin geçmişi, binlerce yıl öncesine kadar uzanır ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.

Eski Dönemler:

Göyçe Zengezur bölgesi, M.Ö. 3. binyılda Urartu Krallığı’nın etkisi altına girmiştir. Urartular, bölgeye yerleşerek güçlü bir medeniyet kurmuş ve bölgedeki kaleler, tapınaklar ve sulama sistemleri gibi yapıları inşa etmişlerdir. Urartu Krallığı’nın çöküşünden sonra Pers İmparatorluğu bölgeyi ele geçirmiştir ve Pers etkisi bölgede hissedilmiştir.

Helenistik ve Roma Dönemi:

M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender’in fetihleriyle Göyçe Zengezur, Büyük İskender’in ardılı olan Helenistik krallıkların egemenliğine girmiştir. Daha sonra Roma İmparatorluğu bölgeyi kontrol etmiş ve kültürel etkilerini yaymıştır.

Orta Çağ:

Orta Çağ’da Göyçe Zengezur, Bizans İmparatorluğu ve Sasani İmparatorluğu arasında sık sık el değiştirmiştir. Bu dönemde bölge, ticaret yolları üzerinde stratejik bir konuma sahipti. 9. yüzyılda Müslüman Araplar bölgeyi ele geçirerek İslam’ı yaymaya başlamışlardır. Ardından bölge, Türk hükümdarlıklarının etkisi altına girmiştir.

Selçuklu ve İlhanlı Dönemi:

yüzyılda Selçuklu Türkleri, Göyçe Zengezur’u ele geçirerek bölgeyi Türk hakimiyetine sokmuştur. Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Moğol İlhanlılar dönemi başlamıştır. Moğollar, bölgeyi fetih ederek yönetimlerine almışlar ve bölgede ekonomik ve kültürel gelişmeler yaşanmıştır.

Karabağ Hanlığı ve Osmanlı Dönemi:

yüzyılda Karabağ Hanlığı, Göyçe Zengezur bölgesinde hüküm sürmüştür. Hanlığın kontrolü altında bölgede ticaret ve tarım gelişmiş, kültürel faaliyetler ivme kazanmıştır.

× WhatsApp